Nyheter

Ovako investerar 7,3 miljoner euro i valsverket i Hällefors

Ovako investerar 7,3 miljoner euro i valsverket i Hällefors för att stärka produktiviteten och ytterligare sänka koldioxidutsläppen. Fyra nya toppmoderna valspar ska installeras i valsverket.

Ovako fortsätter, med stöd av ägarna Sanyo Special Steel och Nippon Steel Corporation, att investera för att stärka positionen som världsledande inom specialstål.

Under de senaste åren har Ovako investerat över 30 miljoner euro i Hofors – Hällefors valsningsprocesser för att säkra och utöka sin ledande position på den globala marknaden.

‒ Efterfrågan på specialstålprodukter ökar och det ställs högre krav på hållbarhet och flexibilitet. För att möta våra kunders behov och ytterligare stärka vår konkurrenskraft fortsätter vi att utveckla våra processer och investera i våra anläggningar, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Investeringen i Hällefors bidrar till sänkta koldioxidutsläpp tack vare modern teknik som innebär att värmningstemperaturen kan sänkas med upp till 50 grader. Investeringen kommer också att säkerställa stabil drift och kvalitet, samt ytterligare förbättrad produktivitet.

‒  Det är glädjande att vi nu kan genomföra den här investeringen som framtidssäkrar att vi får  en effektiv och stabil drift genom modern valsningsteknik i vårt produktionsflöde, säger Rickard Qvarfort, affärsområdeschef för Hofors Hellefors.

Planen är att installation av de fyra valsparen ska ske sommaren 2023.