Nyheter

Sandvik slutför förvärvet av Deswik – mjukvaruföretag inom gruvplanering

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av det Australien-baserade Deswik, den ledande och snabbast växande större leverantören av mjukvara för gruvplanering.

Deswik kommer att vara en del av Digital Mining Technologies, en nybildad division inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions.

Deswiks försäljning på rullande 12-månadersbasis fram till och med oktober 2021 uppgick till AUD 79 miljoner, varav runt 45 procent var återkommande intäkter, med en EBITA-marginal på runt 30 procent.

Påverkan på Sandviks vinst per aktie (exkluderat PPA) kommer att vara positiv.