Nyheter

Saab får beställning från Finland på simulatorer

Saab har tecknat ett kontrakt med finska försvarsmakten om leverans av simulatorutrustning som ska komplettera kundens befintliga lösningar för realistisk stridsträning. Det totala ordervärdet är cirka SEK 152 miljoner och ordern bokades under det första kvartalet 2022.

Kontraktet omfattar en uppgradering av den finska militära utbildningsanläggningen på Björneborgs brigad, samt simulatorutrustning vid ytterligare åtta regementen. Beställningen innebär att det finska försvaret kan fortsätta använda träningssimulatorerna fram till slutet av 2032.

– Våra innovativa och flexibla träningslösningar kommer att stärka Finlands träningskapacitet under det kommande decenniet vilket innebär att det finska försvaret kan träna med högsta möjliga realism, säger Åsa Thegström, chef för Saabs affärsenhet Training & Simulation.

– Det här kontraktet ger Finlands försvarsmakt förbättrad förmåga till realistisk stridsträning som bidrar till att ytterligare stärka försvarsmaktens förmåga, såväl inom landet som när vi deltar i multinationella övningar, säger överste Kari Pietiläinen, biträdande stabschef, utbildningsavdelningen (J7), Försvarskommandot för den finska försvarsmakten.

Genom innovativ användning av teknologi och en beprövad träningsfilosofi kan Saab erbjuda realistiska militära träningslösningar som möjliggör samövningar med andra länders försvarsmakter.