Nyheter

Annullering av 40,2 miljoner elcertifikat

Den 1 april annullerades totalt 40 212 265 elcertifikat för 2021 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden.

För el producerad under 2021 utfärdades det totalt 52,7 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. I Sverige har även 57 673 elcertifikat makulerats under 2021. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 12,5 miljoner elcertifikat till totalt 22,4 miljoner elcertifikat.

24,0 miljoner elcertifikat annullerades i Sverige

Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2021 blev 94,2 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 24 032 073 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,96 procent, det vill säga 24 023 514 elcertifikat.

16,2 miljoner elcertifikat annullerades i Norge

I Norge annullerades 16 188 751 elcertifikat. Mer om annulleringen i Norge.

Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 1 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 16 kr per elcertifikat som inte har annullerats. Kvotpliktsavgiften har beräknats genom att det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2021 till och med 31 mars 2022 multiplicerats med 1,5. Det genomsnittliga priset var 10,51 kr och i det priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge.