Nyheter

SKF kommenterar medias rapportering om försäljning i Ryssland

SKF vill göra följande uttalande med anledning av rapporteringen i media nyligen om försäljning till vissa företag i det ryska kärnvapenprogrammet:

”SKF tar dessa uppgifter på stort allvar och genomför en utredning för att grundligt undersöka detta. Undersökningen genomförs av SKFs internrevisorer med stöd av externa experter.

SKF har tagit emot ett dokument med länkar till hemsidor där ryska statsägda bolag publicerar offentliga upphandlingar. Informationen innehåller 171 upphandlingar genomförda av 17 ryska företag.

SKF har inte haft något av dessa 17 företag som kunder.

SKF har i detalj undersökt samtliga dessa 171 upphandlingar och i utredningen identifierat en distributör som har köpt standardprodukter från SKF och sedan sålt dem till ett företag i vapenindustrin. Denna försäljning gjordes utan SKFs kännedom. Försäljningen utgjorde ett brott mot kontraktet mellan SKF och distributören samt ett brott mot SKFs uppförandekod för distributörer. Det totala värdet av sålda produkter från distributören till kunden uppgick till 113 000 kronor under 2019–2021, utan någon försäljning innan eller efter denna period. SKF ser mycket allvarligt på detta kontraktsbrott och kommer vidta erforderliga åtgärder.

För tydlighets skull, distributörens försäljning till kunden innebär inte att SKF har brutit mot några tillämpliga sanktionsregler eller exportkontrollregler.”