Nyheter

Ny Accenture-rapport visar hur verkstadsföretag kan gå från återhämtning efter pandemin till ökad tillväxt

För att bättre förstå hur verkstadsföretag kan öka tillväxten har Accenture undersökt 1150 branschledande företag i 12 länder om deras beteenden och resultat inom ett antal tillväxtrelaterande områden.

Rapporten visade att de organisationer som kommit längst i sin tillväxtresa, hade potentialen att öka sina intäkter med 13% och möjlighet till 68% högre EBIT-marginal jämfört med de företag som presterat mindre väl i rapporten.

Bland alla länder som deltog i rapporten, hade de svenska företag den lägsta lönsamheten. En av de största utmaningarna för svenska företag har varit att investera i innovation, och lägga större andel av sina investeringar på framtida tillväxt.

I rapporten identifierade Accenture sex angreppssätt, som verkstadsföretagen kan följa för att skapa konkurrensfördelar och öka tillväxten:

Fokusera på det som gör er unika:

För att företag ska kunna växla om till ökad tillväxt krävs en inventering av befintliga konkurrensfördelar.

Vikten av styrning

Ledande företag är mer flexibla när det gäller att anpassa sina tillväxtinvesteringar. De omvärderar sina investeringsstrategier betydligt oftare (62 %) än vad eftersläntrarna i studien gör.

Innovera i samarbete med både kunder och leverantörer

De ledande företagen är bra när det kommer till att aktivt bilda tvärvetenskapliga innovationsteam med både kunder och leverantörer för att skala upp innovationsinitiativ snabbare.

Tydligt ledarskap som betonar tillväxtambition

De bästa företagen tenderar att fokusera på långsiktig tillväxt och bygga kulturer som möjliggör ett bredare utbud av innovativa idéer och ökar flexibiliteten och smidigheten. 

Strategiska medarbetare som förstår den nya tekniken 

För ökad tillväxt behövs rätt talang och rätt verktyg. Här bör företag effektivisera organisationsstrukturer, utnyttja ekosystem av partners och förse medarbetare med anpassade digitala verktyg och arbetsprocesser.

Utveckla företagskulturen som del av tillväxtresan

De ledande företagen gör bra ifrån sig när det gäller att uppmuntra människor att lära sig och ifrågasätta befintliga arbetssätt och processer.

Hela rapporten går att läsa:
här.