Nyheter

Industrikommuner: ”Mer incitament krävs för energiomställningen”

”Vi kan inte välja bort något fossilfritt kraftslag om vi ska klara den elektrifiering som inletts.”

Det skriver Catharina Fredriksson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Oxelösund, Jan Bohman (S), Kommunstyrelsens ordförande, Borlänge, Andreas Erlandsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Oskarshamn, Carina Sammeli (S), Kommunstyrelsens ordförande, Luleå, Anton Sjödell (M), Kommunstyrelsens vice ordförande, Gislaved i Dagens Samhälle:

”Industrins gröna omställning öppnar en historisk möjlighet att utveckla samhället och välfärden. För att nå dit krävs det mer el på kort tid. Målet måste vara att halvera ledtiderna för såväl ny elproduktion som nya elnät. Och den ekonomiska vinsten för kommunen måste bli tydligare.”

”Runt om i landet planeras satsningar på batterier, grön vätgas och fossilfritt stål. Det är marknader där Sverige kan bli världsledande, och satsningarna kommer att ge tillväxt, jobb och skatteintäkter från norr till söder. Omställningen påverkar hela produktionskedjan, från storbolag till underleverantör.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/mer-incitament-kravs-for-energiomstallningen/