Nyheter

Höga elpriser under årets första kvartal – men lägre än befarat i södra landet

Genomsnittspriset på el på den nordiska elbörsen under Q1 hamnade på 1,12 kronor per kWh, vilket är nära tre gånger så högt som samma period förra året och något högre än marknaden räknade med i slutet av förra året.

Däremot blev snittpriset i de två södra elområdena lägre än marknaden befarat. I elområde 3 (Stockholm) blev snittpriset 1,05 kronor per kWh och i elområde 4 (Malmö) hamnade det på 1,14 kronor, vilket är cirka 40 procent lägre än marknaden prognostiserat, enligt elbolaget Bixias rapport.

– Vi kan summera en extrem vinter på elmarknaden, med stora ekonomiska konsekvenser för förbrukande kunder men bättre tider för producenterna, tvärtemot 2020. Men trots osäkerheten på marknaden till följd av kriget i Ukraina blev elpriset inte lika högt som marknaden befarade i december, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. 

Orsaken till att elpriset blev lägre än marknaden räknat med är enligt Bixia en något mildare vinter kombinerat med god vindkraftsproduktion.

– Elanvändningen har legat något under det normala till följd av att vintern varit relativt mild. Och även om de senaste veckorna i stort har präglats av högtryck med måttlig vindkraftsproduktion som följd så har vindkraften levererat bra under Q1, något som återspeglas i priserna i norra Sverige som under det första kvartalet haft ett riktigt lågt elpris med i snitt 25 öre per kWh, säger Johan Sigvardsson.

Mängden förnybart styr

Eftersom elpriset bestäms av kostnaden för att producera den sista kilowattimmen som behövs i varje enskilt ögonblick betyder det att vårt elpris i Norden kommer att styras av hur mycket förnybar billig kraft vi kan producera.

– Vi går mot varmare och ljusare tider och med fallande elanvändning både i Sverige och övriga Europa. Den stora mängd solkraft som finns i Tyskland kommer i större omfattning att kunna putta bort de dyrare kraftslagen under våren och sommaren. Samtidigt genererar sommarmånaderna mindre vindkraft samt att både kärnkraft och ledningar har underhållsperioder. Hur dyrt vårt nordiska elpris kan bli som mest beror på vad det för ögonblicket kostar att producera el i Tyskland och hur billigt det kan bli beror på mängden förnybar kraft vi kan producera och vår vattenkraft fungerar som en stark dämpande faktor. Helt säkert är att priset på el kommer att variera kraftigt även i närtid, men det kommer att ta tid innan vi ser ett normaliserat läge på bränslemarknaderna och elterminerna indikerar en hög prisbild ända fram till nästa vår, säger Johan Sigvardsson.