Nyheter

Metsä Fiber och Veolia ingår ett långsiktigt partnerskap för biometanolbearbetning

Metsä Fiber och Veolia i Finland har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal för bearbetning av råmetanol som genereras i massaproduktionsprocessen i Äänekoski bioproduktfabrik till kommersiell biometanol.

I samband med samarbetet har Veolia fattat ett investeringsbeslut att bygga en anläggning för bearbetning av råmetanol i anslutning till Metsä Fibers bioproduktanläggning Äänekoski. Processanläggningen, som drivs och ägs av Veolia, kommer att vara nära integrerad i bioproduktanläggningens processer.

Veolias raffinaderiinvestering stärker Metsä Fibres bioproduktkoncept, där den förnybara träråvaran och produktionsbiprodukter som kommer till bruket används som olika förädlade produkter. Tillverkningen av biometanol ökar raffineringsvärdet på metanol och kan användas till exempel som transportbränsle.

– Metsä Fibers unika bioproduktkoncept kombinerar effektiv användning av råvaror med energi- och miljöeffektivitet, säger Kaija Pehu-Lehtonen, affärsutvecklingschef, Metsä Fiber. I enlighet med principerna för den cirkulära ekonomin återvinns produktionens biprodukter, i detta fall råmetanol, och vidareförädlas till högsta möjliga mervärdesprodukt.

– Affärsmodellen för bioproduktfabriken bygger på ett effektivt partnerskapsnätverk, där bearbetningen av nya produkter är ett samarbete mellan olika experter i värdekedjan. I ekosystemet ingår företag av olika storlekar och utvecklingsstadier med fokus på till exempel biomaterial och bioenergi. Veolia-projektet är ett konkret exempel på att utöka vårt bioproduktkoncept med en ny produkt i samarbete med en partner, säger Pehu-Lehtonen.

– Veolia uppskattar mycket hur det industriella partnerskapet med Metsä Fiber har utvecklats utifrån en gemensam vision. Båda parter vill utveckla resurseffektivitet och skapa nya, hållbart producerade bioprodukter från befintliga produktionsbiprodukter som kan ersätta fossila bränslen och material, säger Jacob Illeris, affärsutvecklingschef på Veolia Nordic.

Konceptet för bioproduktfabrik som utvecklats av Metsä Fiber tar resurseffektivitet och hållbar utveckling till en helt ny nivå. Kärnan i konceptet för bioproduktbruk är ett mycket resurseffektivt massabruk. Konceptet gör att biprodukterna från massaproduktionen kan utnyttjas som värdefulla biokemikalier, biobaserad energi och andra bioprodukter som kan ersätta fossila material och bränslen.