Nyheter

Neste arbetar med nästa steg i kommersialiseringen av kemisk återvinning av plastavfall i Borgå

Neste fortsätter arbetet med att kommersialisera kemisk återvinning av plastavfall genom en genomförbarhetsstudie av kapaciteten för bearbetning av flytande plastavfall vid raffinaderiet i Borgå, Finland.

Målet är att skala upp kapaciteten för bearbetning av flytande plastavfall genom att implementera egna tekniker för förbehandling och förädling av flytande plastavfall och integrera dessa tekniker i raffineringsverksamheten. Kapacitetsmålet för förbehandling och förädling under det första steget är 400 000 ton om året. Den här utvecklingen innebär ett stort steg mot Nestes mål att bearbeta mer än 1 miljon ton plastavfal per årl från 2030 och framåt.

För att producera petrokemiska drop-in-råmaterial av flytande avfallsplast (t.ex. pyrolysolja), krävs intermediär raffinering för att avlägsna negativa föroreningar och optimera materialets kemiska sammansättning.

– Om vi ska kunna förvandla kemisk återvinning till ett hållbart råmaterial i industriell skala för våra partners i värdekedjan för polymerer och kemikalier, måste vi överbrygga kvalitetsluckan mellan obearbetat flytande plastavfall och våra kunders krav på råmaterialet, förklarar Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals på Neste. – Vi är föregångare inom raffinering av flytande plastavfall till drop-in-råmaterial. Genom att skala upp vår bearbetningskapacitet, skapar vi efterfrågan på flytande plastavfall och bidrar till att göra det möjligt för våra partners i värdekedjan att leverera stora mängder högkvalitativt  material av återvunna råvaror.

Ökad flexibilitet vid bearbetning av plastavfall

2021 genomförde Neste den första serien provkörningar för bearbetning av flytande plastavfall i sitt raffinaderi i Borgå, Finland. Ytterligare provkörningar med större volymer kommer att genomföras under 2022. Även om obearbetat flytande plastavfall kan användas för körningar i provskala, kräver kontinuerlig bearbetning i industriell skala förbehandlings- och förädlingssteg för att avlägsna föroreningar och oönskade komponenter.

– Vi är glada över att fortsätta utvecklingen av bearbetningskapaciteten för flytande plastavfall vid raffinaderiet i Borgå. Målet är att förvandla plastavfall till värdefulla resurser och en hållbar ersättning för råolja. Den planerade nya kapaciteten för förbehandling och uppgradering är del av vår målsättning att bli det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030, samtidigt som vi stöttar övergången till cirkulära polymerer, säger Markku Korvenranta, Executive Vice President för Oil Products på Neste.

För att utveckla och bygga upp kapaciteten vid raffinaderiet i Borgå kommer Neste att utvärdera möjliga alternativ för finansiering av innovationer och samarbeta nära med lokala myndigheter som bevakar investeringens miljöaspekter. Efter genomförbarhetsstudien är målet att vara redo för investeringsbeslut under 2023, med start för stegvis införande under 2024.