Nyheter

Jernkontorets stora medalj i guld tilldelas Bo-Erik Pers

Utmärkelsen Jernkontorets stora medalj i guld är den finaste utmärkelsen som brukssocieteten genom Jernkontorets fullmäktige delar ut. Bo-Erik Pers blir den 112:e personen att ta emot medaljen såsom belöningstecken sedan den delades ut för första gången 1767.

Martin Lindqvist, vd för SSAB och ordförande för Jernkontorets fullmäktige, överlämnade medaljen till Bo-Erik Pers vid en avtackning den 15 mars 2022.

– Bo-Erik Pers är en mycket välförtjänt mottagare av Jernkontorets stora medalj i guld och har under sina år som vd på Jernkontoret drivit viktiga och avgörande frågor för svensk järn- och stålindustris konkurrenskraft. Bo-Erik har förvandlat Jernkontoret till en mycket relevant och viktig organisation för våra företag och för arbetet med den hållbara omställningen i Sverige, säger Martin Lindqvist, ordförande för Jernkontorets fullmäktige samt vd på SSAB.

Bo-Erik Pers gick i pension vid årsskiftet och var vd på Jernkontoret under åren 2009–2021. Dessförinnan arbetade han många år inom järn- och stålindustrin, bland annat med flera olika befattningar på SSAB.

Brukssocietetens motivering för Jernkontorets stora medalj i guld:

”Brukssocieteten har tilldelat direktör Bo-Erik Pers Jernkontorets stora medalj i guld. Han har som verkställande direktör för Jernkontoret varit drivande i arbetet med stålindustrins gemensamma vision, Stål formar en bättre framtid. En vision som förvandlat industrin från reaktiv till proaktiv i samhällsdebatten och lagt grunden för den hållbara omställning som järn- och stålföretagen inte bara genomför, utan på många sätt också leder i Sverige och globalt.

Bo-Erik har förändrat och förstärkt bilden av järn- och stålindustrin i Sverige. Den svenska stålindustrin ses nu som en nyckel till att klara klimatmålen och en mycket attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner. Bo-Erik har bidragit till fler och bättre samarbeten med intressenter, myndigheter, beslutsfattare och andra industrier.

Förutom det stora engagemanget i att skapa samhällsnytta har Bo-Erik också varit drivande i arbetet att skapa en innovativ och effektiv forskningsstruktur inom stålindustrin, bland annat genom bildandet av det nuvarande forskningsbolaget Swerim och det strategiska innovations-programmet Metalliska material. Det goda samarbetet med järn- och stålföretagen har varit en avgörande framgångsfaktor för Jernkontorets arbete och har utvecklats mycket positivt under åren med Bo-Erik vid rodret.

Bo-Erik har varit ordförande i Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning (SSJM) och Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå (Mefor), vilka äger majoriteten av forskningsbolaget Swerim. Bo-Erik har också företrätt den svenska stålindustrin i internationella sammanhang, bland annat genom arbetet inom Eurofer. Tillsammans med övrig svensk industri har Bo-Erik initierat ett viktigt arbete för att stärka svensk konkurrenskraft, ett projekt som han kommer att fortsätta leda de kommande åren.

Bo-Erik har ägnat hela sin yrkesverksamma karriär åt stålindustrin, varav tolv år som verkställande direktör för Jernkontoret. Dessförinnan hade Bo-Erik flera ledande positioner inom SSAB.

Med Jernkontorets stora medalj i guld vill brukssocieteten visa stor tacksamhet för Bo-Erik Pers arbete, insatser under ett helt yrkesliv som i verklig mening förändrat stålvärldens bidrag in i framtiden. För stål formar en bättre framtid.”

På bilden: Bo-Erik Pers, tidigare vd på Jernkontoret, har tilldelats brukssocietetens finaste belöningstecken, Jernkontorets stora medalj i guld, till förtjänta personer inom den svenska bergshanteringen.