Nyheter

Nytt uppdrag: AFRY levererar EPCM-tjänster till Horizonte Minerals ferronickelprojekt i Brasilien

Araguaia Niquel Metais Ltda., ett helägt dotterbolag till Horizonte Minerals Plc, har tilldelat AFRY ett EPCM-kontrakt (Engineering, Procurement and Construction Management) för utveckling av bolagets ferronickelprojekt Araguaia i Brasilien.

Nickel är ett viktigt material i vår vardag. Grundämnet är en avgörande komponent i såväl rostfritt stål som modern batteriteknik och är därmed en nyckelfaktor för övergång till renare energiteknik. Nya tekniska innovationer, etiskt försvarbar verksamhet, minskad vattenanvändning och låga koldioxidutsläpp är viktiga prioriteringar för nya nickelutvinningsprojekt och för hela leveranskedjan.

Horizonte Minerals är ett ledande nickelutvecklingsföretag med fokus på Brasilien. Gruvan i Araguaia är ett dagbrott, varifrån nickelmalm transporteras till en central förädlingsanläggning. Projektet planeras till en början producera 14 500 ton nickel per år på Linje 1, vilket kan ökas till 29 000 ton per år med en potentiell framtida Linje 2. Produkten är högkvalitativt ferronickel, avsett som legeringsämne i rostfritt stål.

– Vi är glada över att ha med AFRY i det utökade Araguaia-teamet. Vi har arbetat med AFRY-teamet i flera månader i projektets planeringsfas, för att säkerställa en smidig övergång till byggfasen. Araguaia-projektet kommer att levereras som en del av en övergripande EPCM-strategi med ett integrerat projektteam från AFRY och Horizontes ägarteam, säger Jeremy Martin, VD för Horizonte Minerals.

EPCM-kontraktet omfattar många olika tjänster såsom exempelvis konstruktion, inköp, byggledning, projektledning och drifttagning. Horizontes ägarteam kommer att ha ett nära samarbete med projektteamet från AFRY, inklusive experter inom process och konstruktion. AFRY har varit engagerat i projektutvecklingsfasen sedan tredje kvartalet 2021, med inledande arbeten och förberedelser för att säkerställa en smidig upptrappning till ett fullt omfattande EPCM-projekt.

– Vi är oerhört stolta över att vi valdes som Horizontes samarbetspartner i denna viktiga investering. Vår nordiska kompetens och erfarenhet inom hållbarhet, i kombination med omfattande processteknisk kompetens och kunskap om lokala förhållanden, blir ett viktigt stöd för Horizontes investering. Här ser vi ytterligare ett exempel på hur vår verksamhetsmodell, med lokal närvaro som stöds av global kompetens, gör det möjligt för våra kunder att sätta upp det bästa projektteamet som tänkas kan, säger Nicholas Oksanen, EVP och chef för Process Industries inom AFRY.