Nyheter

VA-priset 2022 till maratonutredare av ”Hållbara vattentjänster”

”Anders Grönvall har med utredningen Vägar till hållbara vattentjänster gjort ett stort arbete med potential att göra skillnad för VA-nätet i Sverige. Han har arbetat ihärdigt med VA-frågor sedan 2011…”, så lyder en del av motiveringen för VA-priset 2022.

Dåvarande särskilde utredaren Anders Grönvall lade fram ”Hållbara vattentjänster” redan 2018. Vatten- och avlopp berör alla i Sverige och utredningens slutsatser har stötts och blötts av många intressegrupper.

– En utredning är ett lagarbete så därför dedicerar jag priset till utredningens sekreterare Sara Linde, Mats Johansson och Åsa Talvik men också alla experter och andra som deltagit. Förslagen bygger mycket på synpunkter från bland annat drabbade fastighetsägare, miljöskyddsinspektörer och kommunledningar, säger Anders Grönvall.

Inom kort ska en proposition behandlas i riksdagen som bygger på utredningen. Det som väntas är bland annat tydligare regler för alla med kommunalt avlopp, 700 000 ägare av privata avlopp, ansvariga kommuner och ett tiotal myndigheter med olika delansvar i vatten- och avloppsfrågor.

– Som utredare hade jag att svara mot regeringens direktiv och som statssekreterare har jag att genomföra regeringens och mitt partis politik. Så min roll i båda dessa uppdrag har varit att genomföra, säger Anders Grönvall.

Anders Grönvall har indikerat att lagförslaget bland annat innehåller regler som öppnar för att kommuner enklare ska kunna undvika att hamna i konflikt med privata avloppsägare. Privata avlopp ska kunna accepteras i fler lägen än idag. Vad som gäller för anslutning till kommunalt avlopp väntas också bli tydligare.

Vidare kommer sannolikt regler om kommunala VA-planer, vilket runt hälften av kommunerna har idag. Det här har diskuterats allt oftare i ljuset av klimatförändringarna. Det står klart att VA-systemen inte klarar att få undan allt vatten under de allt kraftigare skyfallen. Det orsakar stora skador för privatpersoner och infrastruktur.

Klimatförändringarna leder till årets hedersutnämning, som är VA SYD:s och projektledare Kristina Halls arbete med att hantera just skyfall.  ”Mot bakgrund av översvämningarna i Malmö 2014 med 100 millimeter regn på ett par timmar, skapade VA SYD projektet ”Plats för vattnet”. Det ska göra både städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn. Satsningen syftar dessutom till en ökad återanvändning av vatten”, lyder nomineringen.