Nyheter

Nu kan pappersindustrin dra nytta av ny NSK Akademy-kurs

En ny utbildningsmodul för massa- och papperstillämpningar finns nu tillgänglig på den allt populärare NSK Academy online-plattformen. Modulen fokuserar på torksektionen i pappersmaskiner och riktar sig mot alla som specificerar eller arbetar med lager för denna krävande tillämpning. Deltagare som uppnår 80 % godkänt får ett certifikat.

Torksektionen i pappersmaskiner är en tuff driftsmiljö eftersom höga temperaturer, fukt (ånga) och potentiell förorening kan få hela system att stanna i händelse av förtida lagerhaveri. Därför kan rätt lagerspecifikation och underhåll göra en verklig skillnad för lönsamheten genom att eliminera oplanerade produktionsstopp och öka livslängden.

Kunskap är en nyckelfaktor och här kan den nya NSK-akademins utbildningsmodul för lagerteknik i torksektionen bidra.

Detta omfattande utbildningsmaterial börjar med att förklara de olika områdena som kräver lager i torksektionen, inklusive dukvalsen, pappersvalsen, bottenvalsen, torkcylindern, Yankee-torken och PV-valsen. Modulen anger också funktionen för varje område, dess typiska driftsförhållanden och de lageregenskaper som krävs för att ge hög prestanda. Dessutom identifierar kursen ett antal potentiella utmaningar och ger information om de lagertyper som är bäst lämpade för att möta dessa problem.

En viktig del i utbildningsmodulen är kunskapen om lagerhaverier som är typiska för torksektionen i pappersmaskiner, såsom krypning på inner ringen samt frakturer på inner ringen och flagning. Kursen visar vad som orsakar dessa problem och hur man bäst löser dem.

I slutändan ger den senaste NSK-utbildningsmodulen en förståelse för de grundläggande lagerprinciperna i förhållande till torksektionen, där mycket höga temperaturer, höga hastigheter och tunga belastningar kan orsaka betydande problem för dåligt specificerade eller underhållna lager. Alla som arbetar inom pappersindustrin kommer att dra nytta av kursen, inklusive de inom försäljning, teknisk support, FoU, underhåll och teknik.

Modulen finns nu tillgänglig på:

www.nskacademy.com (en snabb och enkel registreringsprocess krävs för nya användare).