Nyheter

Liberalerna: ”Låt de som vill få bygga ny kärnkraft”

”Energidebatten fortsätter splittra de politiska partierna. När nu en privat aktör öppnat upp för att utveckla kärnkraften är det upp till bevis för regeringen.”

Det skriver liberalernas Nyamko Sabuni, partiledare och Arman Teimouri, energipolitisk talesperson för liveralerna i en debattartikel i Dagens Industri:

”Nu finns en svensk aktör med pengar i ryggen som vill bygga ny kärnkraft. Liberalerna kräver – återigen – att regeringen agerar för att göra det möjligt. Alla de hinder som under åren lagts ut för att förhindra att det byggs nya reaktorer måste nu tas bort.”

”Företaget Kärnfull meddelade på måndagen att man börjar utveckla kärnkraftsprojekt. En lång rad förberedelser behöver göras innan bygget av en reaktor startar. Det behövs en miljöprövning och ett tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet. Det behövs också en djup dialog med de som bor där rektorn ska ligga. Leverantörer ska kontrakteras och underleverantörskedjor ska byggas upp. Övriga EU-länder ska informeras genom Euratom och Esbo-samråd ska ske med grannländerna.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-lat-de-som-vill-fa-bygga-ny-karnkraft/