Nyheter

Fjärrvärmen i Svenljunga nu igång att tillverka grön el

Den elturbin som sedan en tid tillbaka levererats till fjärrvärmeanläggningen i Svenljunga är nu i drift. Tack vare elturbinen kommer anläggningen bli självförsörjande på el, samtidigt som överskottet kan säljas.

Solör Bioenergi, som nu har elturbiner på flera anläggningar i Sverige, fortsätter sin satsning på klimatsmarta lösningar.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 250 000 användare varje dag. Bolaget finns på 181 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle.

Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmen i Svenljunga har varit igång sedan början av 80-talet och drivs sedan 2011 av Solör Bioenergi. På anläggningen finns en biobränslepanna som har en årlig energiproduktion på 37 GWh varav cirka 12 GWh ånga. Bränslet består framför allt av returträ.

ORC-turbinen som sedan en tid tillbaka är igång omvandlar en del av den ånga som produceras i anläggningen till hetvatten, som i sin tur omvandlas till el. Totalt beräknas turbinen att producera 1300 MWh el per år, vilket motsvarar en normal elförbrukning på 50 medelstora villkor.

Solör har idag ORC-turbiner på flera fjärrvärmeanläggningar, bland annat i skånska Hörby.

– Energieffektivisering är en viktig del för oss och vi arbetar kontinuerligt med att spara energi i anläggningarna genom att öka verkningsgrader och minska energiförluster. Att vi kan producera en stor del av anläggningens elbehov själva, och dessutom sälja eventuellt överskott, är ett fantastiskt steg i rätt riktning, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

Foto: Mattias Björlevik