Nyheter

Kanonaden anlägger vindkraft för Eolus

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad ska utföra anläggningsarbeten för tre närliggande vindparker i Dalarna. Kontraktet uppgår till ca 160 MSEK.

Projektet består av 16 vindkraftverk fördelade på tre parker i Avesta och Hedemora kommuner i Dalarna. Verken har en installerad effekt på 99 MW.

Kanonaden ansvarar i en totalentreprenad för byggnation av vägar och fundament samt dragning av parkernas interna elnät. Uppdragsgivare är Eolus.

Kanonaden har under senare år byggt upp en omfattande erfarenhet av anläggningsarbeten för vindkraft och har tidigare utfört flera uppdrag för Eolus.

– Det nya projektet i Dalarna blir ett viktigt avstamp för vår satsning på vindkraft i Mellansverige. Vi har ett gott samarbete med Eolus och är glada över att få bidra till arbetet med att stärka försörjningen av förnybar el, säger Peter Ek, vd i Kanonaden Entreprenad Mälardalen.

Kanonaden påbörjar anläggningsarbetena i april 2022. Driftsättningen av vindparken är planerad till fjärde kvartalet 2023.