Nyheter

Liberalerna: ”Putins anfall kräver ny energi­politisk doktrin”

”Den kortsiktiga, fragmenterade energi­politik som förts måste ersättas av en politik som kombinerar klimat­omställningen med arbetet för fred och säkerhet.”

Det skriver Nyamko Sabuni (L), partiledare , Mats Persson (L), ekonomisk-politisk tales­person och Arman Teimouri (L) energipolitisk tales­person i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Rysslands invasion av Ukraina innebär att försvars- och säkerhets­politiken, men också energi­politiken måste förändras i grunden. Europas stora svaghet är att den energi­politik som förts, och det stora beroende av gas som blivit följden, har gett Putin makten över både el- och värme­försörjningen på kontinenten. Tyskland har drivit politiken hårdast, men Sveriges energi­politik är en del av orsaken. Att vi har lagt ner stora mängder planerbar fossilfri kärnkraft har ökat Europas beroende av Ryssland. Det finns två problem med rysk gas. Den är rysk och det är gas.”

”Sverige behöver en ny energi­politisk doktrin. Energi­politiken måste åter i högre grad bygga på säkerhets­politiska över­väganden. Social­demokraterna, Center­partiet och Miljö­partiet har styrt området och bär tillsammans med Vänster­partiet ansvar för att Sverige har målet att avveckla kärnkraften. Allt annat, inklusive både klimatet och de säkerhets­politiska över­vägandena, har fått stå tillbaka. Staten måste nu åter ta ett ansvar för försörjnings­tryggheten. Människor och företag ska ha tillgång till energi när och där de behöver den. Priserna ska vara rimliga och förutsägbara.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/putins-anfall-kraver-ny-energipolitisk-doktrin