Nyheter

Teknikföretagens Barometer Q1: ”Starkt affärsläge följs av osäkerhet om framtiden”

Index för affärsläget för teknikindustri i Sverige ligger kvar på en hög nivå under årets första kvartal. Sammantaget ökar också orderingången något efter att ha varit oförändrad mellan tredje och fjärde kvartalet förra året.

Det visar Teknikföretagens Barometer för det första kvartalet.

– Även om första kvartalet i år visade ett påfallande starkt affärsläge kommer störningar i försörjning av komponenter och insatsvaror samt logistikproblem naturligtvis inte avta, utan fortsätta prägla utvecklingen, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Barometern för första kvartalet är mycket av en utgångspunkt. Med Rysslands invasion av Ukraina ändras förutsättningarna för utvecklingen framöver.

– Ekonomiska chocker, vare sig det är virus, väpnade konflikter eller något annat, gör situationen än värre. De medför också att icke nödvändiga investeringar läggs på is. År 2022 kommer inte bli som de flesta förväntade sig så sent som bara ett par månader sedan, säger Bengt Lindqvist.

I årets första barometer från Teknikföretagen är det framför allt den volatila orderingången för transportmedelsindustrin som bidrar till det bättre utfallet. Affärsläget för maskin- och metallvaruindustrin som tidigare varit starkt har i stället mattats av ytterligare något. Likt tidigare möter företagen fortsatta störningar i leveranser av komponenter och insatsvaror samt logistikproblem.

Orderingången ökar i lite högre omfattning jämfört med sista kvartalet förra året för teknikindustri sammantaget. Orderläget är dock splittrat vilket är vanligt när återhämtningen går in i ett mer moget skede och närmar sig en vändpunkt.

Transportmedelsindustri, leverantörer till elektroindustrin och framför allt tillverkare av elmaskiner/elapparatur rapporterar en starkare orderingång än i slutet av förra året. Däremot ökar inte orderingången i samma omfattning som föregående kvartal för maskin- och metallvaruindustrin samt för leverantörer till byggsektorn.

Förändringen i arbetskraftsbehov och kapacitetsutnyttjande från föregående kvartal varierar mellan delbranscher/grupper av leverantörer vilket i allmänhet inte var fallet under återhämtningen i fjol.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för 1:a kvartalet omfattar bedömningar från 513 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 781 Mdr SEK, varav 80 % säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.