Nyheter

Klart – Det blir ett nytt kraftvärmeverk i Östersund

Förberedelser för att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lugnvik, Östersund har pågått i två år och har nu kommit så långt att Jämtkrafts styrelse beslutat att genomföra investeringen som omfattar cirka 1 500Mkr.

Inför styrelsens beslut har en detaljerad förstudie gjorts och beslut har också fattats i Mark-och miljödomstolen om tillstånd. Projektet omfattar ett nytt kraftvärmeverk men också förstärkningar av fjärrvärmenätet samt att tre reservpannor som eldas med tjockolja helt kan avvecklas. Sista ordet om finansiering har Östersunds kommunfullmäktige, det beslutet tas i slutet av mars.

– Det är en mycket stor investering som framtidssäkrar förnybar värme till våra kunder. Med den här satsningen kan vi även erbjuda fjärrvärme till nybyggnationer, vilket är en viktig del av att bygga ut Östersund på ett klokt sätt. Jämtkraft har ett stort ansvar att upprätthålla och förnya våra samhällsviktiga verksamheter och det är precis vad vi gör här, säger Jämtkrafts styrelseordförande Kerstin Arnemo.

Minskade utsläpp och nytt förnybart

Anläggningen kommer ha den modernaste tekniken för rening med bland annat katalysator, textilfilter, kondensteknik för rening av rökgaser och vattenrening i flera steg. Det nya kraftvärmeverket möter Svenska Kraftnäts hårda krav på att produktionsanläggningar ska bidra till att stabilisera elnätet. Det blir också möjligt att utveckla fler förnybara bränslen, till exempel vätgas. Investeringen är ett av de största industriprojekt som genomförts i regionen.

– Investeringen är i samma storleksklass som den nya vattenkraftstationen i Hissmofors som blev klar 2013, säger Kerstin Arnemo. 

Det nya kraftvärmeverket planeras att byggas bredvid det existerande som togs i drift 2002. Anläggningen kommer nyttja biobränsle i form av avfall från skogs- och träindustri och returträ. De båda kraftvärmeverken kommer gå parallellt och ett antal äldre pannor kan gå i pension.

– Förutom värme produceras också el i ett kraftvärmeverk och det känns bra att vi på så vis utnyttjar biobränslet på bästa sätt, förutom att vi värmer Östersund så producerar vi förnybar el, säger Ylva Andersson, tf vd Jämtkraft.

Byggnationen planeras att starta under 2022 och stå klart i början av 2025.

På bilden: Skiss över det nya kraftvärmeverket. Den svarta byggnaden till höger i bilden är den nya anläggningen.

Läs mer om miljardinvesteringen:
här.