Nyheter

Södra bygger nytt fryslager för 40 miljoner skogsplantor

För att säkra tillgången av skogsplantor av hög kvalitet nu och i framtiden har Södra beslutat att bygga ett fryslager som rymmer 40 miljoner skogsplantor. Lagret ska byggas i närheten av Falkenberg och stå klart sommaren 2023.

Efterfrågan på skogsplantor från Södra är stor. För att säkra tillgången av skogsplantor har Södras styrelse nu beslutat att investera i ett nytt fryslager.

Med ett fryslager kan Södra förvara plantor på ett sätt som främjar vitaliteten från odling fram till leverans och plantering.

– Vi ser i dag en stor efterfrågan på skogsplantor från våra medlemmar och vi förväntar oss att den kommer fortsätta öka. Därför kommer detta nya fryslager hjälpa oss att växa med kvalitet och god kontroll. Vi kommer kunna leverera ännu fler och ännu bättre plantor till våra medlemmars skogar i Götaland, säger Södra Skogsplantors verksamhetschef Peter Karlsson.

Rymmer 40 miljoner plantor

Fryslagret kommer rymma 40 miljoner skogsplantor och ska byggas i anslutning till Södra Skogsplantors befintliga verksamhet utanför Falkenberg. Fryslagret kommer att drivas i egen regi, till skillnad från nuvarande hyrlösning.

– Genom att bygga fryslagret i nära anslutning till vår plantskola och själva ansvara för driften, kommer vi öka både kvaliteten och kontrollen på våra plantor. Vi gör samordningsvinster med plantskoleverksamheten, samtidigt som nybyggnationen gör att lagret lever upp till moderna krav, säger Peter Karlsson.

Placeringen och byggnationen innebär också vinster sett till energieffektiviteten, vilket kommer minska verksamhetens klimatpåverkan.

– Det nya fryslagret innebär stora förbättringar i vår energieffektivitet, vilket ger minskad energianvändning och därmed en klar miljövinst. Vår elförbrukning kan komma att minska med upp till 20 procent. Vi kommer även att få en ändamålsenlig layout som främjar  hanteringen av varan samt säkerhet och arbetsmiljö, säger Södras projektledare Marcus Eklund.

Ska stå klart sommaren 2023

Fryslagret kommer börja byggas under sommaren 2022 och beräknas stå färdigt sommaren 2023. Upp till tre personer kommer att anställas vid det nya fryslagret under det kommande året. Infrysning väntas börja under hösten 2023 och därför kommer de plantor som levereras ut till Södras medlemmar våren 2024 vara från det nya lagret.

– Vi ser fram emot att stärka medlemsnyttan med ett nytt fryslager. Att årlig driftskostnad sammantaget kommer att vara i linje med, eller till och med något lägre än, befintlig lösning är förstås också ett stort plus, säger Peter Karlsson.