Nyheter

Plastbranschen välkomnar globalt avtal mot plastföroreningar

FN:s miljöförsamling UNEA har idag enats om att initiera förhandlingar om ett globalt avtal mot plastföroreningar. Plastbranschen har länge varit pådrivande för ett sådant globalt avtal och välkomnar nu beslutet.

− Den europeiska plastbranschen leder arbetet för en cirkulär och hållbar användning av plast och vi accepterar inte läckage till miljön. UNEA:s beslut är därför ett stort och viktigt steg mot en framtid utan plastskräp. Det är också välkommet att man i beslutet framhåller att plasterna är viktiga för samhället, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor hos IKEM.

UNEA:s beslut omfattar plastens hela livscykel och innebär att det nu finns en ram för de kommande förhandlingarna. Det globala avtalet kan innehålla gemensamma mål och åtgärder för en hållbar produktion och konsumtion, ökad återanvändning och återvinning, som främjar en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Det globala avtalet kan stödja framtagandet av nationella handlingsplaner för plast. Förhandlingarna förväntas inledas under andra halvan av 2022 och ska vara klara till 2024.

− Utvecklingen av ett globalt avtal mot plastföroreningar som ska skapa en cirkulär ekonomi kräver samarbete mellan regeringar, den privata sektorn, civilsamhället och akademin. Plastbranschen ser nu fram emot att fortsätta vårt aktiva deltagande och bidrag till nästa fas i förhandlingarna, säger Lena Lundberg.