Nyheter

Investerar i genombrott för storskalig solel

Axel Johnsons solenergi-bolag AxSol fortsätter att satsa på svenska solelbolag och blir i samband med en nyemission majoritetsägare i Solkompaniet. Den gemensamma ambitionen är att leda utvecklingen på den svenska marknaden för storskalig solel, som förväntas mångdubblas under kommande år.

AxSol investerade ursprungligen i Solkompaniet våren 2020 och går nu i samband med en nyemission upp som majoritetsägare. Solkompaniet är redan nu marknadsledande inom takbaserad solel till företag och byggande av solparker och har under de senaste två åren dubblat sin omsättning.

Idag står sol för omkring en procent av Sveriges elproduktion. Men tillväxttakten är högre än för något annat energislag och Energimyndigheten förutspår i sin kortsiktsprognos nära en fyrdubbling under perioden 2020-2024.

Vi ser att den prognosen är i underkant i förhållande till den efterfrågan vi möter och hur starkt det ekonomiska caset för sol är idag. Vår målbild är att solel ska vara minst tio procent av Sveriges elproduktion år 2030. Att vi som samhälle snabbt behöver öka den förnybara elproduktionen för att klara elektrifiering och gröna industrisatsningar är väl känt. Det är dags att vi skalar upp solelproduktionen i Sverige, både på tak och på mark, säger Axel Alm, vd på Solkompaniet.

Genom kapitalförstärkningen kan Solkompaniet ytterligare accelerera sin projektutveckling av stora solelparker. Solkompaniet har redan medverkat i etableringen av flertalet av Sveriges hittills största solelparker.

Solelparker för storskalig elproduktion står inför ett genombrott i Sverige och med Axsol som huvudägare, våra medarbetares djupa kompetens och 20 års branscherfarenhet har vi alla möjligheter att leda utvecklingen, säger Axel Alm.

Solkompaniet är en marknadsledande aktör inom sina segment, med ett mycket starkt team, en marknadsledande kunskap och en långsiktig strategisk samsyn med AxSol. Vi är övertygade om att vi hittills bara har skrapat på ytan av den potential som finns inom storskalig solenergi, och vill vara med och driva utvecklingen under kommande år och årtionden, säger Johan Bergström, vd på AxSol.