Nyheter

Dalarnas industri är betydelsefull för Sverige

Industrinäringen är den enskilt viktigaste näringen i Dalarna, en motor för hela vårt samhälle. Parallellt med nya siffror som pekar uppåt för branschen startas nu ett nytt gränsöverskridande samarbete.

För att fortsatt vara konkurrenskraftiga, möta morgondagens utmaningar och skapa bättre förutsättningar för industrin har nu Dalarna, Gävleborg och Värmland (norra Mellansverige) krokat arm för att tillsammans under namnet Focus Industry kraftsamla kring utvecklingen.

– Dalarnas industri är betydelsefull för Sverige. Nu kavlar vi i Dalarna tillsammans med Värmland och Gävleborg upp ärmarna med målet att accelerera arbetet och stärka norra Mellansveriges position inför framtiden. I en tid av industriell omställning blir vi definitivt starkare tillsammans med våra närliggande län, säger Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park.

Dalarna är ett viktigt exportlän och aktuell statistik från Tillväxtverket i januari visar att Dalarna hade Sveriges högsta produktionsindex under det tredje kvartalet 2021.

– Det är oerhört glädjande att konstatera, och ska ses i ljuset av en tuff nedläggning av Kvarnsvedens pappersbruk och den allmänna komponentbrist som funnits i branschen, säger Bosse Lilja, VD Industriellt Utvecklings Centrum (IUC) Dalarna.

Industribranschen står samtidigt inför ett antal större, betydande utmaningar, i linje med hur det ser ut i stora delar av Europa. Det handlar om nya och avgörande förhållningssätt till innovation, digitalisering, automation, grön omställning av produkter och tjänster, globalisering, med mera. Kort sagt stora anpassningar inom både utbud av produkter och förmågor för att fortsatt kunna visa en konkurrenskraft på marknaden.

Samarbete är vägen framåt

För att skapa bättre förutsättningar för industrin tas nu krafttag i hela norra Mellansverige där flera organisationer kommer arbeta tillsammans. IUC Dalarna AB arbetar för att främja den industriella utvecklingen och konkurrenskraften hos små och medelstora företag, med ambitionen att nya jobb skapas, effektivare organisationer byggs upp och nya verksamheter ser dagens ljus. Dalarna Science Park som är hela Dalarnas innovationsarena tar sig an de mest innovationsmogna företagen i regionen för omställningsarbete och internationalisering samt fungerar koordinerande mellan de regionala organisationerna Paper Province i Värmland samt Propell i Gävleborg, Sustainable Steel Region i Dalarna samt Sandbacka Science Park i Sandviken och IUC bolagen i Värmland och Gävleborg.

– Vi ser fram emot att axla rollen och vara en sammanhållande kraft för de organisationer som ska samverka för näringslivet i detta arbete. Att få jobba med industrins tillväxtfrågor rimmar bra med den målbild vi gemensamt har, att jobba för attraktivitet, tillväxt och utveckling i våra respektive regioner, säger Angelica Ekholm.

En samhällsbärare

I norra Mellansverige har industrin cirka 53 000 anställda vid mer än 5 600 arbetsplatser och industrin generar intäkter på totalt 203 miljarder1. Adderar man det som industrin bidrar till i form av kringtjänster som transport, IT och övriga företagstjänster generar branschen i norra Mellansverige 7,4 miljarder i skatteintäkter till kommunerna, 3,9 miljarder till regionerna och 17,1 miljarder till staten, vilket ger totalt strax under 28,4 miljarder2 i skatteintäkter till samhället.

– Det är mycket positivt att vi nu ser ett samarbete över länsgränserna, det är en nödvändighet. Norra Mellansverige är en väldigt liten region ändå, sett ur ett europeiskt perspektiv. Vi behöver jobba med innovation och utveckling på nya sätt, där vi kan se synergier och gemensamma utmaningar. Det är så vi successivt kan bli starkare, säger Bosse Lilja.

Ett starkare norra Mellansverige är ett starkare Dalarna där de tre regionerna Dalarna, Värmland och Gävleborg ser samma utmaningar men också möjligheter.

– Vår välfärd bygger på att människor har ett arbete att gå till, och där är industrin otroligt viktig. Det finns ett gemensamt problem med både kompetensförsörjningen och frågan om grön omställning idag, och det behövs handlingskraft på området, inte minst då konkurrensen ökar på många olika håll. Därför är det extra glädjande att vi kan dra igång det här samarbetet just nu, säger Birgitta Sacrédeus, regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Dalarna.