Nyheter

Konflikt hotar miljardsatsningar på biobränsle

Nu skapar politiska utspel om reduktionsplikten osäkerhet hos raffinaderierna som står i startgroparna för miljardsatsningar. Nya besked från politikerna gör att de måste revidera sina investeringar i nya anläggningar.

Magnus Heimburg, VD på Preem säger till Svenska Dagbladet:

– Debatten om reduktionsplikten skapar stor osäkerhet kring våra investeringar. Vi behöver veta hur efterfrågan på biodrivmedel kommer att utvecklas till 2030 för att kunna genomföra vår storskaliga omställning. det handlar om mångmiljardinvesteringar.

ST1:s Per-Arne Karlsson, hållbarhetschef är inne på samma linje:

– Det här skapar stor oro och det blir svårare att få ett ja i styrelserummet för investeringarna om förutsättningarna inte är stabila. Det är väldigt synd med de politiska snabbutspelen.

Det är inga små investeringar bolagen tänker göra. Preem vill investera 3-5 miljarder de närmaste åren. Nu bygger man om sin anläggning i Lysekil så att den kan producera förnybar diesel – HVO.

Förnybar diesel tillverkas  av tallolja, sågspån, rester från skogen, gammal frityrolja och slaktavfall.

Fakta:
För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen från 1 juli 2018 infört reduktionsplikt för bensin, diesel och från 1 juli 2021 även för flygfotogen. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel med en viss procentsats. 
Reduktionsplikten innebär ett mer långsiktigt styrmedel jämfört med tidigare skattenedsättning och bidrar till användningen av mer klimatsmarta biodrivmedel. Styrmedlet ska bland annat bidra till att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030.