Nyheter

Boliden lanserar grön zink

Under förra året började Boliden sälja koppar med lägre klimatavtryck än genomsnittet på världsmarknaden. Nu gör man samma sak med zink.

– Vi ser ett stort intresse eftersom det finns en hajp i samhället för att avkarbonisera produktion och vi ser att det här är en viktig del. Inte minst med tanke på stålindustrin som också satsar på att bli fossilfri. Skillnaden är den att våra produkter finns här och nu. Kunderna behöver inte vänta, utan vi kan leverera grön zink nu, säger Daniel Peltonen, direktör för affärsområde smältverk på Boliden till Dagens Industri.

Grön zink innebär 1 ton utsläpp av koldioxid per ton zink. Snittet i branschen ligger på 2,5 ton.

Idag används zink främst inom galvanisering av stålkonstruktioner. Även Fordonsindustrin är en stor användare av zink. Boliden är Europas största producent av zink.

Fakta
Går det att återvinna zink?
Zink är en naturligt återvinningsbar icke järn metall och kan återvinnas oändligt många gånger utan att förlora sina fysiska eller kemiska egenskaper. För närvarande kommer uppskattningsvis 70 % av zinken från primära källor (innehållande 10-15 % återvunnen zink) medan 30 % helt och hållet är baserad på återvunnen zink. Dessa 30 % motsvarar 80 % av total mängd zink tillgänglig för återvinning. Återvinningsgraden fortsätter öka i takt med att tekniken utvecklas.
Kommer zinken att ta slut?
Zink är det 27:e vanligaste ämnet i jordskorpan. Världen är naturligt rik på zink. Zinkreserverna – liksom alla naturresurser – är inte en fix mängd lagrad i naturen. Reserverna beror på geologiska faktorer och samverkan av ekonomi, teknologi och politik. Fyndigheterna av zink har ökat markant sedan 1950, då nya stora malmkroppar påträffats i olika delar av världen. Tillgången på zink i framtiden kan därför inte bedömas enbart genom att utgå ifrån tillgången i dagens gruvor.