Nyheter

Så har EU:s regionalfond bidragit till utveckling i Övre Norrland

Under sju år har EU tillsammans med regionala offentliga och privata aktörer investerat drygt 4 miljarder kronor i projekt i Norrbotten och Västerbotten.

Transporter, bredband, energi­effektivisering, besöks­näring och satsningar på forskning, innovation och utveckling är bara några exempel på inriktningar i projekten.

Nu kommer Tillväxtverket med en rapport om vilken nytta programmet har åstadkommit på en övergripande nivå. Norrbotten och Västerbotten är de regioner som fått tillgång till den största biten av den svenska EU-kakan. Ett av projekten inom programmet är Rymdforskning för innovation och tillväxt, RIT

– I våra regioner gör EU finansieringen tillsammans med de regionala investeringarna stor skillnad. Bara det här enskilda projektet har lett till nya forskningssamarbeten, tillgång till ny kompetens, nya arbetstillfällen och 15 nya företag i regionen, säger Malin Ylinenpää, programansvarig Tillväxtverket.

Ny finansiering när pandemin slog till

Coronapandemin påverkade framför allt besöksnäringen med hotell -restaurang- och aktivitetsföretag. Även per­sontransporter och tillverkningsindustrin drabbades hårt. När pandemin slog till kom extra tillskott från EU för att motverka de negativa effekterna.

– Vi styrde snabbt om insatser och pengar för att nå de branscher som drabbats hårdast. Det kom även ett extra tillskott från EU som vi kunde använda till insatser som i sista ledet var avsedda att hjälpa företag att ställa om, säger Malin Ylinenpää.

Snart nya möjligheter till EU-finansiering

Inom kort börjar en ny sjuårig så kallad programperiod för Eus regionalfond. Inriktningen kommer att likna tidigare års, men det finns en hel del nyheter också.

– Just nu förbereder vi ett digitalt lanseringsevent för att informera om den nya programperioden. Preliminärt datum är den 26 april. I anslutning till eventet hoppas vi också kunna öppna upp möjligheten att söka finansiering i det nya programmet, avslutar Malin Ylinenpää.

Länk till rapporten