Nyheter

2021 ökade elproduktionen från solceller i Helsingborg och Ängelholm

I Helsingborg producerades 18,4 GWh. Det innebär att drygt 12 procent av stadens solelsmål nu är uppfyllt. I Helsingborg ökade produktionen med 27 procent från föregående år. Under året installerades 300 nya anläggningar, vilket betyder att det nu finns 949 anläggningar.

I Ängelholm är utvecklingen ännu starkare. Produktionen ökade med hela 35 procent och 89 nya anläggningar tillkom. Totalt sett finns 331 solcellsanläggningar i staden.

– Det är en fantastisk utveckling som bidrar både till förnybar el och till privatekonomin. Framför allt gör utvecklingen att vi ligger i fas för att nå Helsingborgs solelsmål – och det med marginal. Det säger Patrik Hermansson, chef för strategi och innovation på Öresundskraft.

Målsättningen i Helsingborgs klimat- och energiplan är att 10 procent av Helsingborgs elbehov år 2035 ska komma från lokala solceller, motsvarande en årlig produktion på 148 GWh.

Utvecklingen ser fortsatt lovande ut, engagemanget hos privat- och företagskunder är stort.

– Det är naturligtvis glädjande, samtidigt är det stora leveransutmaningar hos solcellsleverantörerna genom stark efterfrågan och pandemin, avslutar Patrik Hermansson.