Nyheter

Adven/Värmevärden genomför energikonverteringsprojekt för en industri i Kumla

Adven/Värmevärden får 40 miljoner kronor i investeringsstöd från Naturvårdsverket för ett energikonverteringsprojekt för en industri i Kvarntorp utanför Kumla.

Projektet syftar till att ställa om energiförsörjningen från fossila bränslen till att drivas av skogs- och sågverksrester från närområdet. Konverteringen kommer att minska koldioxidutsläppen med uppskattningsvis 8 500 ton per år.

Adven/Värmevärden kommer att designa, bygga, äga och driva den nya biobaserade anläggningen för ång- och hetluftsgenerering i Kvarntorp. Energin kommer att levereras som en tjänst till industrin och ersätta befintlig värmeenergi från fossila bränslen. Den nya anläggningen kommer att drivas med lokala skogs- och sågverksrester – såsom grot (grenar och toppar), skogsflis och bark.

Som en följd av koldioxidminskningen, som uppskattas till omkring 8 500 ton per år – vilket motsvarar utsläpp från ca 3 000 dieselbilar under ett år – får projektet investeringsstöd från Naturvårdsverket via initiativet Klimatklivet.

‒ Vi är väldigt glada över att få investeringsstöd för det här projektet. I samarbete med kunden kan vi nu reducera fabrikens koldioxidutsläpp och göra den svenska industrin lite grönare, säger Jonas Dyrke, affärsutvecklare på Adven/Värmevärden.

Byggandet av den nya anläggningen påbörjades i oktober 2021 och under våren 2023 förväntas den vara i full drift. Under de kommande 15 åren kommer Adven/Värmevärden att leverera förnybar energi till fabriken i enlighet med företagets ”Energy as a service”-modell.