Nyheter

Nu överklagar Mölndala Mark- och miljödomstolens avslag för vattenkraft i Forsåker

I slutet av 2021 lämnade Mark- och miljödomstolen sitt beslut om Mölndala Fastighets AB:s och Mölndals stads andra miljödomsansökan om att utvinna vattenkraft i Forsåker.

Ansökan nekades med motiveringen att omfattningen är felaktigt presenterad. Mölndala kommer att överklaga domen och ser fortsatt optimistiskt på planerna för ett nytt vattenkraftverk i Forsåker.

2019 godkändes Mölndala Fastighets AB:s och Mölndals stads första miljödomsansökan som avser en ombyggnation av Mölndalsån genom den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal.

Den redan påbörjade ombyggnationen består bland annat av att lyfta fram delar av ån som idag ligger kulverterade under mark. Den inkluderar även installation av vattenledningar (bypassrör) under marken för att ta hand om de största mängderna vatten och därmed dämpa flödet i den synliga årännan samt motverka översvämningar.

Den andra miljödomen som skickades in i september 2020 avser att utnyttja dessa vattenledningar till att återstarta områdets gamla vattenkraftverk. Med ett lokalt vattenkraftverk kommer samtliga bostäder i Forsåker kunna försörjas med grön hushållsel.

Mark- och miljödomstolen har nu lämnat sitt beslut och avvisar ansökan för miljödom 2. Motiveringen talar om att omfattningen av ansökan är felaktig.

Mölndala delar inte Mark- och miljödomstolens uppfattning om att ansökan bör kompletteras med ytterligare information och kommer därför överklaga avvisandet.

– Vi anser att vår ansökan redan är komplett. Mark- och miljödomstolens beslut saknar juridisk grund då de har bortsett från viktiga aspekter i vår ansökan, säger Johan Lejonthun, Projektledare på Mölndala Fastighets AB.

Frånsett det faktum att tillståndsprocessen förlängs med ca ett år ser Mölndala positivt på planerna för ett nytt vattenkraftverk i Forsåker.

– För oss är det en självklarhet att utnyttja vattnet till förnybar energi och vi är optimistiska om att nå en lösning. Målet är fortsatt att producera miljösmart el i Forsåker. Vattnet rinner i ledningarna oavsett om kraftverket finns eller inte, då är det dumt att inte använda vattnet för elproduktion, avslutar Johan.

Överklagan kommer skickas in i början på februari.