Nyheter

Sol- och vindkraften bjuds in till pilotstudie

Svenska kraftnät bjuder in elproducenter och elförbrukare med variabla resurser till en pilotstudie för att öka förståelsen om hur dessa kan bidra med stödtjänster till kraftsystemet.

Med samarbetet hoppas Svenska kraftnät att även vind- och solenergin kan komma in på marknaden och börja bidra med tjänster som håller det svenska kraftsystemet i balans.

Kraftsystemet måste hela tiden hålla en jämn frekvensnivå, 50 Hertz, genom att i varje ögonblick tillföra systemet lika mycket effekt som det förbrukas. Eftersom produktion och konsumtion varierar måste det finnas produktions- och förbrukningsresurser till hands för att balansera vid ojämnheter. Det är resurser som Svenska kraftnät bland annat köper på marknaden för att ha en beredskap.

– Med pilotstudien vill Svenska kraftnät undersöka hur resurser som inte ligger på en jämn nivå i sin produktion eller förbrukning, som vind- och solkraft, kan fungera som stödtjänster, säger Jorunn Cardell, kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.

En förbrukningsresurs som kan fungera som stödtjänst är datacenter, som kan välja att öka eller minska sin förbrukning vid olika tider. Den vanligaste tekniken som levererar stödtjänster i Sverige i dag är vattenkraft, som tydligt kan öka eller minska produktionen utifrån frekvensbehov.

Andra tekniker

– Vattenkraften kan hjälpa till med mycket, men vi vill få in andra tekniker också. Framför allt gäller det vindkraften, eftersom det kommer att byggas så mycket ny sådan, säger Jorunn Cardell, kraftsystemanalytiker vid Svenska kraftnät.

Som det är nu skapar i stället vindkraften många gånger de problem som det krävs stödtjänster för att avhjälpa. Eftersom vind- och solkraft har bakomliggande variationer som inte är styrbara behövs det stödtjänster för att hantera fluktuationerna.

– Om de i stället för att vara en del av problemet kan bli en del av lösningen så är det jättebra, säger Jorunn Cardell.

Stödtjänster och avhjälpande åtgärder

Som systemansvarig för överföringssystemet för el har Svenska kraftnät till uppgift att säkerställa tillgång till nödvändiga verktyg för att säkra systemdriften, exempelvis olika stödtjänster och avhjälpande åtgärder.

Svenska kraftnät inleder pilotstudien om leverans av stödtjänster och avhjälpande åtgärder från resurser med variabel produktion eller förbrukning i februari.

I samverkan med branschen vill Svenska kraftnät skapa en förståelse för förutsättningarna för variabla resurser att bidra med stödtjänster så att de kan bli en del av marknaden och vara med och skapa ett driftsäkert kraftsystem med mer förnyelsebar energi.

Mer information kring pilotstudien:

https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/systemansvar–elmarknad/pilotstudie-leverans-av-stodtjanster-fran-resurser-med-variabel-produktion-eller-forbrukning/