Nyheter

Sista vindkraftverket på Blakliden Fäbodberget lyft på plats

Det sista vindkraftverket har idag lyfts på plats på Blakliden Fäbodberget, Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftpark. Totalt har 84 verk rests i området i Lycksele och Åsele kommuner. Parken kommer att kunna leverera förnybar el till motsvarande nästan 220 000 hushåll per år när den tas i full drift under året.

Byggandet av Blakliden Fäbodberget har nu pågått i fyra år och totalt har runt 800 komponenter, varav 252 rotorblad, fraktats till parken det senaste året. De sista vindkraftverken kommer att anslutas till elnätet i närtid och sedan följer en period av testning innan parken går över i kommersiell drift.

– De första tre åren jobbade vi med att lägga grunden för installationen och driften av turbinerna i parken. Då byggde vi transformatorstationerna och fundamenten, anlade vägar och lade elkabel på platsen. Det senaste året har vi lyft verken på plats och parallellt anslutit dem till elnätet allt eftersom. Vi är mycket stolta över att nu se det sista verket resas, säger Kristoffer Arnqvist, byggprojektledare.

Omkring 200 personer arbetar i snö och minusgrader med att slutföra resningen av de totalt 84 verken.

– Det har hunnit bli ordentligt med snö här vilket gör det tufft på platsen. De senaste veckorna har minusgraderna varierat kraftigt, ibland så mycket som minus 30 grader. Kylan gör jobbet svårare för oss vilket gör dessa milstolpar i projektet extra roliga, det är en bedrift, säger Kristoffer Arnqvist.

– Vi ser ett enormt behov av fossilfri el i hela Sverige nu och framöver, framförallt i de norra delarna med den pågående elektrifieringen av industrin. Därför är vi oerhört stolta över att vi redan nu kan leverera en betydande volym el ut på elnätet. Idag har vi ytterligare cirka 15 projekt under utveckling i Sverige och jag ser fram emot att med landbaserad vindkraft möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Sandra Grauers Nilsson, chef för landbaserad vindkraft på Vattenfall.

I norra Sverige pågår en omställning och elektrifiering av industri och gruvnäring och det kommer att behövas mycket mer el, Sveriges elanvändning förväntas att fördubblas till 2045. Vindkraftparken Blakliden Fäbodberget med sina 1,1 TWh blir en viktig del i att möjliggöra detta. Vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget samägs av Vattenfall, Vestas och AIP Management.

Idag har Vattenfall totalt cirka 1200 vindkraftverk i sin ägo i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien som tillsammans producerade cirka 11 TWh el under 2020, vilket motsvarar hushållsel till nästan 2,2 miljoner hushåll.

Fakta om projekt Blakliden och Fäbodberget:

Total maxkapacitet: 353 MW
Beräknad årsproduktion: 1,1 TWh
Total höjd från rotorbladsspets: 180 meter
Tas i drift: 2022

Foto: Marcus Bäckström

På bilden: Lyft av komponenter på Fäbodberget 8 december 2021