Nyheter

Nyckelrekrytering för fortsatt industrialisering och expansion

Enviro har genomfört en strategisk rekrytering genom att anställa Fredrik Alpner som chef för bolagets anläggning i Åsensbruk och kommande anläggning i Uddevalla. 

Alpner har ett mångårigt förflutet som produktionschef inom den globala processindustrin och kommer att få en nyckelroll till såväl den fortsatta industrialiseringen och kommersialiseringen av Enviros ledande återvinningsteknologi som till förverkligandet av bolagets expansionsplan.

Enviro befinner sig just nu i en intensiv fas där bolaget skalar upp industrialiseringen av sin återvinningsteknologi genom att i Chile tillsammans med Michelin etablera bolagets första fullskaliga återvinningsanläggning. Samtidigt pågår steg för steg genomförandet av bolagets expansionsplan som siktar på att till 2030 etablera en återvinningskapacitet för uttjänta däck på totalt 900 000 ton. Under hösten 2021 lämnade bolaget in en ansökan om miljötillstånd för en kommande etablering av en fullskalig återvinningsanläggning i Uddevalla.

Centralt för både industrialiseringen och expansionsplanen är att bolaget förmår skala upp sin teknologi och etablera en effektiv produktion och produktionsprocess i sina återvinningsanläggningar. Fredrik Alpner har ett mångårigt förflutet inom processindustrin och har bland annat varit både produktions- respektive anläggningschef på det globala kemiföretaget Grace Catalyst anläggning i Stenungsund.

– Det här är en synnerligen strategisk rekrytering eftersom vi i Fredrik Alpner hittat en person som har precis den erfarenhet och den kompetens som är kritisk för just den fas som Enviro nu går igenom. Fredrik Alpner kommer att få en nyckelroll i vår fortsatta utveckling och rekryteringen innebär att vi tar ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att industrialisera vår teknologi och genomföra vår expansionsplan, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Fredrik Alpner tillträder sin tjänst i mitten av april i år och kommer inledningsvis arbeta som chef för Enviros anläggning i Åsensbruk. Planen är att han därefter skall få ansvar för den kommande anläggningen i Uddevalla i rollen som anläggningschef.

Enviro har utvecklat en effektiv återvinningsteknologi som kan bidra till ökad cirkulär användning av värdefulla råvaror. Ur uttjänta däck kan teknologin återvinna såväl kimrök som olja och stål för återanvändning inom bland annat däck- och gummiindustrin och den kemiska industrin. En användning av återvunnen kimrök och olja ger stora såväl miljömässiga som finansiella fördelar. I september 2021 blev Enviro först i världen med att erhålla en hållbarhetscertifiering för kimrök i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification. Även den olja som Enviro återvinner ur uttjänta däck erhöll ISCC-certifiering.