Nyheter

Cadmatic satsar stort på svensk processindustri

Det finska mjukvaruföretaget Cadmatic har en plan för en kraftfull expansion de närmaste fem åren. Under 2022 görs bland annat en ambitiös satsning på den svenska marknaden, framför allt mot kunder inom processindustrin.

– Vi är redan etablerade i Sverige, men nu bygger vi ut vårt kontor i Västerås och nyanställer framför allt säljare och personal för teknisk service för att ytterligare förstärka vår marknadsposition och för att säkerställa att våra kunder får den absolut bästa servicen, säger Tommy Norström, business development director.

Cadmatic är en privatägd ledande utvecklare av digital och intelligent 3D-baserad mjukvara för design, konstruktion och informationshantering. Företaget har huvudkontor i Åbo och 250 anställda och omsätter 28 miljoner euro. Företagets lösningar används inom alla typer av marin-, energi-, process- och tillverkningsindustri.

Framgången baseras på utveckling av flexibel mjukvara, nära samarbete och djup förståelse för kundernas behov och excellent service. Cirka 25% av Cadmatic’s omsättning återinvesteras i forskning och utveckling. Ambitionen är att förstärka företagets position globalt som en erkänd utvecklare och leverantör av de mest intelligenta, effektiva och innovativa mjukvarulösningarna för hela investeringsprojektens livscykel. Dessa ska minska investerings-och driftkostnader, förkorta ledtider, förbättra kvaliteten och lönsamheten för kunderna.

Kunder i 60 länder

– Våra kunder finns i 60 länder och förutom huvudkontoret i Åbo Finland har vi kontor i ett tiotal länder, flera i Europa, men också i Kanada, Indien, Förenade Arabemiraten, Kina och Ryssland, säger Tommy Norström. Vi strävar efter lokal närvaro globalt.

– I Sverige satsar vi på alla våra tre ben, mjukvara för konstruktion och design samt informationshantering inom marin-, process- och tillverkningsindustri, såsom fartyg, varv och offshore, pappers- och massabruk, raffinaderi, läkemedels och gruvindustri, men också tillverkning. Våra lösningar är ofta en viktig hörnsten i våra kunders digitaliseringsambitioner.

Cadmatics mission är att öka kundernas effektivitet och lönsamhet och att lyfta dem till nya nivåer. Bland Cadmatics svenska kunder märks exempelvis SCA, Stora Enso och AFRY, f d ÅF.

Läs mer här:

https://www.cadmatic.com/en/