Nyheter

FRISK ARKITEKTUR – ritar testlabb för Swedish Electric Transport Laboratory

Teknikintensiva anläggningar och industrier är en stark nisch hos Frisk Arkitektur. Det är få företag som kvalificerar sig lika bra för att rita arkitekturen till SEEL:s nya anläggning i Nykvarn utanför Stockholm.

– FAKTUM ÄR ATT de kontaktade oss i tidigt skede, vilket förstås är mycket hedrande, säger Tommy Frisk, vd och delägare i Frisk Arkitektur.

Frisk Arkitektur har en stor erfarenhet av tekniktunga anläggningar. Kontorets erfarenhet av liknande anläggningar var en av de bidragande orsakerna till att Kilenkrysset hörde av sig. Arkitektbyrån har tidigare svarat för utformningen av flera testlabb, fabriker, lager med mera inom bilindustrin, när det gällt testning och utveckling av fordon både för traditionella bränslen och eldrift.

Generellt är arkitektkontorets marknadstäckning bred med allt från kommersiella lokaler och gruppboenden till förskolor, utbildningslokaler, kontor och verkstäder. Men teknik och särskilt testlabb är en specialnisch som ligger nära hjärtat.

Frisk Arkitektur har egna arkitekter, byggnadsingenjörer, sakkunnig tillgänglighet och beskrivare, och finns i ett nätverk med kunskaper inom ljussättning, inredning, landskapsarkitektur m.m.

– Att Kilenkrysset engagerade oss tidigt gav oss möjlighet att delta under hela utrednings- och programskedet där vi bland annat tog fram skisser, berättar Hannibal Haddad, byggnadsingenjör på Frisk Arkitektur. Vi fick sedan utforma den slutliga arkitekturen. Det är ett mycket komplext uppdrag som kräver stort engagemang. Byggnaden är mycket installationstät och kommer att ha väldigt speciell utrustning. En konsultgrupp – dit Frisk Arkitektur hör – svarar för husarkitekturen och en annan konsultgrupp för verksamhetsanknuten utrustning. Upplägget kräver intensiv kommunikation mellan konsultgrupperna och med slutkunden SEEL och fastighetsägaren Kilenkrysset. Byggnaden utförs i två plan med en central gallerialiknande gång från gavel till gavel. Gången är glasad vid gavlarna och en smal lanternin tar in dagsljus ovanifrån. På var sida om gången ligger verksamhetslokalerna inklusive testcellerna, som kan korttidshyras av olika aktörer.

– Vi har noga satt oss in i hur anläggningen ska användas, både tekniskt och med beaktande av alla olika aktörer som förlägger Frisk Arkitektur sin verksamhet hit. Alla når ”sin” lokal via det centrala stråket, samtidigt som var och är avskild i sina aktiviteter, fortsätter Hannibal Haddad.

– Alla rumslösningar är styrda av funktioner, men i den publika delen innanför entrén har vi haft större frihet till utformning av planlösning och gestaltning, berättar Tommy Frisk. Den publika delen har stora glasytor. Interiören är relativt enkel men välkomnande. Här finns lounge, konferenslokaler och kontor, både cellkontor och ett landskap. Trämotivet från en mindre del av fasadklädnaden återkommer i de publika ytorna.

– Vi har inte fått uppdraget att svara för inredningen och möbleringen, men hoppas på det, för att känna att vi levererar arkitekturen komplett, säger Tommy Frisk. När vi är med från början till slut i ett projekt kan vi göra mest nytta.

Byggnadens stomme kommer att bestå av stål med bjälklag i betong. Merparten av fasaderna utförs med sandwich-element, förutom den publika delen som byggs med betongelement som har vertikala räfflor, detta i paritet med SEEL:s anläggning i Göteborg. Den publika delen får också ett ribbverk i trä, för att mjuka upp det arkitektoniska uttrycket.

– Oavsett byggnad eller anläggning som vi ritar, sätter vi oss noga in i kundens behov. Funktioner och behov kommer först, och inte minst för arbetsplatser ska de vara välkomnande och erbjuda bästa arbetsmiljö. Vi läser in oss på kundens verksamhet och därför blir vi också efterfrågade när verksamheten är både speciell och komplex. Som fallet var när vi fick detta uppdrag för SEEL, avslutar Tommy Frisk.