Nyheter

Svensk Solenergi: ”Nu avgörs om solkraft har en plats i svensk energipolitik”

”Det är inte rimligt att sätta alla stora solcellsparker på paus under flera år.”

Det skriver Anna Werner
, vd för Svensk solenergi i en debattartikel i Sydsvenskan:

”Jag är medveten om att det råder stor konkurrens om den skånska åkermarken. Just därför är det viktigt att den används på ett förnuftigt och hållbart sätt.”

”Ola Melin, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen Skåne, undviker att beröra kärnfrågan: det akuta behovet av ny lokalt producerad grön el, alltså el som kommer från förnybara energikällor som solkraft, vattenkraft, vindkraft och biobränsle (Aktuella frågor 15/1).”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2022-01-19/nu-avgors-om-solkraft-har-en-plats-i-svensk-energipolitik