Nyheter

Snabbaste fuktsensorn för pappersmaskiner på marknaden

ABB har lanserat sin HPIR-R-fuktsensor (High-Performance Infrared-Reflection), som ger den snabbaste och mest noggranna fuktövervakningen på marknaden idag. Sensorn gör upp till 5 000 mätningar i sekunden och ger exakta, högupplösta mätningar som ger pappers- och massabruken möjlighet att öka produktionen och samtidigt minska driftskostnaderna. 

Den avancerade, patenterade tekniken hjälper massa-, pappers- och kartongtillverkare att alltid känna till de exakta fuktnivåerna, vilket ger dem förtroende att höja fuktmålen och förbättra sina CD-profiler, något som förbättrar kvaliteten på slutprodukten och leder till färre kassationer.

Att kunna mäta och reglera fuktnivåerna när pappersbanan går igenom pappersmaskinen är avgörande för att minska energikraven. Detta leder till optimerad torkning, minskad användning av ånga, betydande energibesparingar i torksektionerna och minskade koldioxidutsläpp. Att ändra ångtrycket för att ge en fuktförändring på bara 1 procent kan motsvara 400 000 dollar i energibesparingar.

Den lilla punkten infraröd energi som används i sensorn ger utmärkt randupplösning och noggrann mätning av pappersbanan från kant till kant, även i de mest krävande miljöerna. Mätningarna under skanningen är kontinuerliga, utan pulserande stråle eller filterhjul, vilket ger optimalt signal-till-brus-förhållande och maximal mäthastighet.

ABB:s nya HPIR-R-fuktmätning, som också har en inbyggd temperatursensor, är konstruerad för att vara helt luftkyld och kunna repareras på plats. Detta, tillsammans med okänsligheten för damm och störningar, möjliggör hög tillgänglighet och lägre total ägandekostnad än liknande lösningar.

– Till skillnad från konkurrerande erbjudanden ger ABB:s HPIR-R-fuktsensor högsta möjliga mätfrekvens, något som hjälper kunderna att förbättra kvaliteten, minska stilleståndstider och kostnader samt öka produktionen, säger Andy Broomfield, Product Line Manager på ABB. HPIR-R är konstruerad för papperstillverkare som är ute efter noggrann fuktmätning i varma och krävande maskinmiljöer.

Även om HPIR-R kan placeras var som helst, får den här reflektionsfuktsensorn störst verkan före en limpress, där bättre precision gör det möjligt att höja fuktmålet, något som ger optimal stärkelse-/limupptagning och minskade energikrav för torkning. Detta gäller även för förbestrykningspositioner.

En annan värdefull tillämpning är att placera HPIR-R efter våtpressektionen så att operatörerna kan justera pressbelastningarna för att förbättra fuktprofilen och öka pappersbanans torrhet när de går in i torken. Förutom energibesparingar ger det även högre arkstyrka i denna känsliga del av maskinen, vilket innebär förbättrad körbarhet och återställning efter banbrott.

Sensorn ingår i ABB Ability™ Quality Management System och är helt digital med höghastighetsmätningar. HPIR-R kommer med en omfattande uppsättning diagnostikdata, idealiskt för analys och beslutsfattande, antigen lokalt på plats, eller på företagsnivå. HPIR-R kan tillämpas för alla nätverksplattformstyper och kan användas för att mäta publikationskvaliteter, grafiskt papper, mjukpapper, förpackningar, specialkvaliteter och återvunna kvaliteter.