Nyheter

Energioptimering genom smart finansiering kan spara tillverkningsindustrin miljarder

Tillverkningsföretag har tryck på sig från regelverk och aktieägare att minska koldioxidutsläppen och optimera sin energianvändning. En ny studie från Siemens Financial Services (SFS) beräknar den ekonomiska inverkan som energioptimeringsstrategier kan ha på tillverkningsindustrin globalt.

Smarta finanslösningar kan främja investeringar som levererar fördefinierade energioptimeringsresultat, och säkerställa minskade driftkostnader utan behov av att investera kapital i förväg.

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny insiktsstudie som uppskattar kostnadsbesparingarna som energioptimering kan medföra för tillverkare i Kina (1,0 biljon kronor), Europa (357,1 miljarder kronor), USA (232,2 miljarder kronor) och Indien (200,3 miljarder kronor ) över en femårsperiod.

Del två av en insiktsserie, ”Finansiering av klimatomställning: tillverkning” tittar på de många kraven – från aktieägare, miljö och regelverk – som tillverkare står inför för att kapa sina koldioxidutsläpp, förbättra energieffektiviteten och minska driftkostnaderna. Medan det nuvarande ekonomiska klimatet har orsakat större försiktighet med investeringar, undersöker rapporten hur investeringar i energioptimeringsresultat via smarta finanslösningar kan göra investeringen hållbar och prisvärd.

I samarbete med leverantörer och finansiärer som är inriktade på att leverera energioptimeringsresultat, finner studien att tillverkare närmar sig energioptimering via två viktiga strategier:

1) En holistisk optimeringsstrategi som hjälper till att framtidssäkra energiförsörjningen, sänka förbrukningskostnaderna, reducera exponeringen för oförutsägbara kostnadsökningar, driva på koldioxidminskning, skapa nya intäktsströmmar och leverera ekonomiska fördelar på kort sikt.

2) Inkrementella investeringssteg där typiska steg inkluderar: kombinerad värme och kraft; frekvensomriktare med lägre energiförbrukning; produktionslinjer med energiåtervinning; membranfiltrering, syrefri (anaerob) avfallshantering; transmissionseffektiva ställverk; digital tvilling virtualisering; och energieffektiv byggnadsteknik.

För storskaliga projekt kan upplägg kallade energioptimering-som-en-tjänst – vanligtvis levererad av specialistfinansiärer – leverera budgetneutral finansiering. För mindre sådana kan smarta finansieringsupplägg, vanligtvis baserade på tillgångsfinansieringsstrukturer, hjälpa företag att anskaffa energieffektiva lösningar utan att behöva använda kapital eller överutnyttja sitt låneutrymme hos banken. Finansieringen kan ofta göra det möjligt att anskaffa bättre lösningar som snabbt ger stora energioptimeringsfördelar – och förbättrade konkurrensfördelar.

Romana Larsson Nyheim, Account Manager, Siemens Financial Services, Sverige:

– Smarta finansieringslösningar och nya affärsmodeller kan göra det möjligt för tillverkningsföretag att säkra kostnads- och energibesparingar utan att använda kapital. Tillverkare behöver bara fråga sig vilken energilösning som passar bäst för att nå uppsatta mål.