Nyheter

Acosense erhåller order från bruk i västra mellansverige

Acosense har fått en order från ett pappers- och massabruk beläget i västra Svealand där målsättningen är att detektera inblandning av kortfiber i långfibern från massatorn till pappersmaskin. 

Idag finns det inte någon aktör som kontinuerligt kan mäta förändringar i fiberlängd. Den teknik som idag används av bruken kräver att man löpande tar ut fysiska prover vilka sedan analyseras i en extern analysenhet. Dessa analysatorer är oerhört kostsamma vilket gör att man ofta får använda en och samma analysator på flera linjer samtidigt.

Givet att Acosense har ett instrument som kontinuerligt kan mäta förändringar över dygnets alla 24 timmar, utan att behöva ta fysiska prover, har en ansats gjorts för att förenkla denna analysprocess.

– Jag är mycket glad över att kunna meddela att vi nu adderat ytterligare en kund till vår kundportfölj samt för att applikationsområdet ”fibermätning” nu lämnat labbstadiet. För berörda kunder är det av ytterst vikt att ha bra kontroll över detta processteg då det finns risk för att för mycket kortfiber kan leda till kostsamma konsekvenser så som dålig kvalité och i värsta fall banbrott, och givet att vår teknik kan analysera processteget på ett helt nytt sätt så finns det för oss på Acosense här en enorm framtida potential, säger Karl Nilsson, VD för Acosense.

Kunden har valt att gå på Acosense licensmodell varpå affären på kort sikt kommer ha en mindre omsättningspåverkan