Nyheter

Sverigedemokraterna: ”Ta bort gräddfilen för väderberoende kraftslag”

”Sveriges energipolitik, i synnerhet vad gäller elproduktion, har under de senaste tjugo åren präglats av okunskap, fagra löften, partitaktik och ideologiska låsningar. Fullt funktionella kärnkraftsreaktorer har ställts av i takt med att vindkraften har byggts ut. Denna utveckling måste vändas.”

Det skriver EU-parlamentarikern Jessica Stegrud (SD) i en debattartikel i Dagens Industri:

”Att utbyggnaden av vindkraft skulle ha ägt rum på marknadsmässig grund – vilket ofta hävdas – är helt enkelt inte sant. Under en period tog man ut en särskild skatt på el från kärnkraft (effektskatten), och genom de så kallade elcertifikaten har man i praktiken tvingat leverantörerna att leverera tillgänglig vindkraft till elmarknaden. Mångmiljonbelopp har betalats ut till kommuner som investerar i vindkraft, och offentliga institutioner på kommunal, regional och statlig nivå har bidragit på olika sätt – ofta med offentliga medel.”

”Och medan andra naturpåverkande industriella verksamheter ofta kör fast i byråkrati och tillståndsprocesser har regering och myndigheter varit ivriga att kratta manegen för mer vindkraft.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-ta-bort-graddfilen-for-vaderberoende-kraftslag/