Nyheter

Nytt forskningssamarbete kring storskalig solvärme för fjärrvärmenät

Representanter från 20 länder i Internationella Energimyndighetens program för värme och kyla från solen har beslutat att starta ett nytt forskningssamarbete kring storskalig solvärme för fjärrvärmenät, Task 68. Absolicon får som ledare för ”Subtask D” en viktig roll med att samla in och sprida information om solvärmetekniken i arbetsgruppen.

Internationella Energimyndigheten, IEA, har genom sin exekutiva kommitté inom programmet Solar Heating and Cooling (SHC) bestående av representanter från 20 nationella energimyndigheter och forskningsinstitutioner beslutat starta en ny arbetsgrupp för storskalig solvärme i fjärrvärmen med energilagring från sommar till vinter.

Arbetsgruppens uppdrag baseras på de stora möjligheter som finns för fjärrvärmenät att sluta elda fossila bränslen och istället drivas med värme från solen.

– Det är en glädjande utveckling, det har varit en lång process med IEA-SHC. Vi har tillsammans med den österrikiska forskningsinstitutionen BEST varit drivande bakom detta nya initiativ som verkligen skall sätta soldriven fjärrvärme på den politisk agendan, säger Joakim Byström, vd Absolicon.

Absolicon har accepterat ledarskapet för en av undergrupperna, Subtask D, där information skall samlas in om befintliga solvärmedrivna fjärrvärmenät och affärsmodeller samt sprida information om arbetet inom Task 68 till de deltagande länderna.

Uppdraget innebär att leda en arbetsgrupp om ett femtontal internationellt ledande forskare och företag. Ledarskapet som koordinator innefattar att samordna rapporteringen av forskningsinsatserna i samarbetet och att arrangera sammankomster med arbetsgruppen. Det innebär också att deltaga i ledningen av samarbetet och att vara med att styra inriktningen under de fem år som forskningssamarbetet förväntas pågå.

Absolicon har redan säkrat finansiering av den svenska insatsen genom ett uppdrag från Energimyndigheten inom området. Uppdraget är på drygt tre år och med en fast ersättning om 875 000 kr, vilket meddelades 1 november 2021.

Bengt Söderbergh, känd som energiexpert från flera av Aktiespararnas energiseminarier som började sitt arbete som energianalytiker på Absolicon i november 2021, är huvudansvarig för projektet.