Nyheter

Annika Roos på plats som ny vd på Jernkontoret

Annika Roos har nu tillträtt som ny vd på Jernkontoret. Hon ska fortsätta driva arbetet med att skapa bästa möjliga förutsättningar för järn- och stålindustrins verksamhet i Sverige. Hon ska verka för den hållbara omställning som nu pågår med full kraft och för att ytterligare stärka branschens internationella konkurrenskraft.

Annika Roos har nu tagit över ledarskapet för Jernkontoret, som är Sveriges äldsta branschorganisation och en expertorganisation som arbetar i nära samverkan med både järn- och stålföretagen i Sverige och branschens samtliga intressenter, bland annat inom akademi, politik och myndigheter.

Det pågår ett enormt arbete för att genomföra klimatomställningen inom järn- och stålindustrin i Sverige. Jag ser fram emot att fortsätta driva de viktiga frågorna där vi behöver vara tydliga mot politiken om vad som krävs. Jag vill fortsätta den viktiga dialog som vi har med personer inom politiken, inom våra viktiga myndigheter och inte minst inom industrin, säger Annika Roos.

Järn- och stålindustrin i Sverige har de senaste åren tagit en ledande roll för omställningen av industrin och för en utveckling som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Jernkontorets nya vd har därmed en rad viktiga frågor på sitt bord.

– Jag är mycket nöjd över vår rekrytering av Annika Roos som ny vd för Jernkontoret. Under hennes ledning kan vår branschorganisation nu fortsätta arbetet för bästa möjliga förutsättningar för vår hållbara omställning. Annika är rätt person att leda branschens gemensamma arbete, säger Martin Lindqvist, ordförande för Jernkontoret och vd på SSAB.

Annika Roos tar över efter Bo-Erik Pers som går i pension.

Jernkontoret aktiv i valrörelsen 2022

Inför valrörelsen har Jernkontoret fyra frågor som är särskilt viktiga för svensk järn- och stålindustri: effektivare tillståndsprocesser, tillgången till fossilfri el, kompetensförsörjning och ett starkt Sverige i EU som arbetar mot begränsningar för en fri och rättvis handel.

Som branschorganisation behöver vi både diskutera och lyssna aktivt. Men vi måste också våga ta ton och vara den trovärdiga källa som våra politiker redan idag förväntar sig att vi ska vara. Jag är övertygad om att en ny, framåtblickande och klok industripolitik är synonymt med en god klimatpolitik. Och nu ser jag fram emot en konstruktiv valrörelse med klimatet högt på agendan, säger Annika Roos.

Foto: Pia Nordlander