Nyheter

SKF förvärvar företag inom additiv tillverkning

SKF har slutfört förvärvet av Laser Cladding Venture n.v. (LCV), ett belgiskt företag verksamt inom additiv tillverkning.

LCV är ett nischat ingenjörs-startupbolag som är specialiserat på olika teknologier och processer för additiv tillverkning. Dessa kan användas för att stödja SKFs service- och rekonditioneringserbjudanden.

Additiv tillverkning kommer att spela en viktig roll vid utvecklingen av morgondagens värdeerbjudande som stödjer kunders framtida applikationsbehov. Därutöver kommer additiv tillverkning att underlätta ett tillvägagångssätt baserat på en cirkulär ekonomi, vilket stödjer SKFs strävan att tillhandhålla lösningar som minimerar det totala koldioxidavtrycket.