Nyheter

Econotre beställer testanläggning av Ecomb

Ecotube-systemet installerades redan 2005 i de två avfallseldade pannorna utanför Toulouse i sydfrankrike. 2 Ecotuber i vardera panna reducerar NOx-utsläppen med nära 60% från ursprungliga nivåer, endast genom smartare tillförsel av förbränningsluft.

Nu hårdnar utsläppskraven på NOx och man vill testa att kombinera Ecotuberna med SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) i den ena av pannorna. 2 uppgraderade Ecotuber ingår i kontraktet.

Kombinationen förbränningsluft och SNCR i en och samma Ecotube är inget nytt, det har levererats i ett antal tidigare projekt – men inte till anläggningen i den franska byn Bessieres.

I samma testprojekt ingår även en anläggning från ett större globalt energiteknikföretag, där överskottsammoniak i rökgaserna ska reduceras till i princip noll. Efter utvärderingen av testprojektet beslutas om en eventuellt permanent installation av systemen.

– Kraven på minskade utsläpp ökar här i Frankrike och President Macron ville gärna ligga steget före när det kommer till miljöfrågorna. Ecotube-systemet har fungerat mycket bra i basversionen och nu ser vi fram emot att få leverera en första uppgradering och ett testsystem som sen förhoppningsvis mynnar ut i en permanent anläggning, förklarar Jean Luc Coulbault, ECOMBs internationella projektchef från kontoret i Aix-les-Bains.

Projektet kommer att starta under Q1 och beräknas vara klart i slutet av 2022. Beställaren Econotre är ett dotterbolag till det franska globala storbolaget SUEZ.

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.

I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare.

Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.