Nyheter

Storsatsning på solcellspark i skånska Svalöv under 2022

Solenergi kan stå för en tredjedel av Sveriges el. Så är det inte idag. Under 2017 var solelproduktionen bara 0,3 TWh. El från solen utgör alltså mindre än 1 procent av Sveriges sammanlagda elanvändning.

Det är så lite att den inte ens syns i den officiella statistiken från Energimyndigheten.

Men tillväxttakten för solceller är hög. De senaste åren har tillväxttakten varit mellan 40-80 procent per år.

Kraftjätten Eon satsar stort på att bygga solcellsparker. Tyska Eon har under 2021 köpt in 500 hektar mark i södra Sverige för att användas till solcellsparker.

– Men det är bara början. Det här är en ny, men väldigt tydlig, satsning som vi gör i Sverige. Tidigare har det mest handlat omatt hjälpa villaägare med solcellstak men nu ska vi även börja bygga stora parker, precis som vi redan gjort i andra europeiska länder, sade David Sätterman, ansvarig för solcellsverksamheten på Eon i Sverige till Dagens Industri för några veckor sedan.

Under 2022 förväntas solcellsparken i skånska Svalöv stå klar. Eon kommer att äga den tillsammans med Akea, som står för markentreprenaden.

Bara den parken kommer att kunna förse 8 000 lägenheter med sitt årliga elbehov.

Investeringarna i solcelllsparker har fått skjuts av möjligheten att sälja elen på långa avtal – s.k. PPA (PowerPurchaseAgreement). Det bygger på att kunden betalar ett fast pris för elen under en lång tid – ofta upp till tio år. De stora IT-jättarna Google och Facebook har gått i täten för PPA eftersom de vill försäkra sig om eltillgång till sina serverhallar.

David Sätterman menar att Sverige har, i motsats till vad många tror, mycket bra förutsättningar för solenergi:

– Däremot har Sverige normalt haft ett lägre elpris än andra europeiska länder vilket förklarar att vi hamnat på efterkälken inom solkraft eftersom det varit svårt att räkna hem projekten. Men i takt med att den europeiska marknaden integreras kommer priserna fortsätta att jämnas utoch därmed bli högra i Sverige än vad de har varit historiskt. Det talar för mer solkraft.