Nyheter

Debatt: Vad ni än gör i Sverige – kopiera inte tysk energipolitik!

Tysklands energipolitik är dömd att misslyckas. Staffan Reveman, expert på tysk energipolitik, ser stora problem med en självdestruktiv politik:

”Det är som bekant inte bara Sverige som lider av skenande elpriser och en tilltagande brist på elkapacitet. Europas största industrination, Tyskland, har kört in i en energipolitisk återvändsgränd som försvagar landet både ekonomiskt och geopolitiskt, samtidigt som den försämrar möjligheterna att nå de uppsatta klimatmålen i Parisavtalet.”

”Den energikris som mitt hemland Tyskland har fastnat i borde väcka eftertanke i omvärlden. Hittills har dock rapporteringen om denna kris varit mycket begränsad, vilket sannolikt beror på att många av de energipolitiska besluten tagits i bred politisk enighet. Eftersom nästan alla ledande tyska politiker är medansvariga finns inget intresse för självrannsakan.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-vad-ni-an-gor-i-sverige-kopiera-inte-tysk-energipolitik/