Nyheter

Nästa generations tidvattendrakar av Dragon Class

Minesto, utvecklare inom marin energi, meddelar idag att analyser av produktionsdata och verifierade simuleringar visar att företagets storskaliga Dragon Class-kraftverk vardera beräknas producera 3,5 GWh förnybar elektricitet per år vid identifierade installationsplatser.  

– Baserat på teknikens nuvarande prestanda och simuleringar kommer Minestos nästa generations marina kraftverk vara kommersiellt redo att demonstrera havsenergins bärkraft som värdefull baskraft i ett helt förnybart energisystem, säger Martin Edlund, vd för Minesto.

Den beräknade årsproduktionen för Dragon Class baseras på analys av kontinuerliga elproduktionskörningar med Minestos nätanslutna DG100-kraftverk i Vestmannasund, Färöarna under hösten, kombinerat med nya prestandadata på rekordnivå från havstester med en skalmodell av Dragon Class, D2, i Strangford Lough, Nordirland. Dessa produktionsdata verifierar Minestos CFD-simuleringar för större Dragon Class-kraftverk.

– Dessa aktiviteter ger oss stor trygghet i våra prediktioner om hur mycket el ett kommersiellt kraftverk kommer att generera under ett år. Vår testverksamhet i Vestmannasund har gett oss två avgörande lärdomar. Systemet opererar och producerar nätkompatibel el stabilt över tid – och det gör detta helt i linje med förväntade resultat, säger Martin Edlund.

Den beräknade årliga produktionen på 3,5 GWh för en D12-drake (ett kraftverk med 12 meter vinge och en märkeffekt på ca 1,2 MW) baseras på installationer på identifierade platser såsom sundet Hestfjord på Färöarna, där Minesto tillsammans med det färöiska elbolaget SEV arbetar för att installera en första kommersiell produktionsanläggning med kapacitet på 10 MW.

– Analysen gör det möjligt för oss att föra diskussioner med projektinvesterare och projektutvecklare utifrån verifierad data. Detta är essentiellt när vi nu växlar upp våra kund- och marknadsaktiviteter för att kommersialisera vår unika teknologi, säger Martin Edlund.