Nyheter

Boliden Electro AB tar hem stororder

Boliden Electro AB tar hem stor order avseende modernisering av Skanskas krossanläggning i Skellefteå.

Ordern markerar ett stort steg framåt för Anläggningen som sådan, dess Miljöpåverkan och inte minst Boliden Electros satsning på Industrikunder utanför den Gruvindustri inom vilken man är en stor och erkänd aktör avseende Elkraft & Automation med avsevärd teknikhöjd i sina leveranser.

– Vi har förutom den här systemleveransen arbetat tillsammans med Skanska avseende Site East etableringen här i Skellefteå. Vi ser mycket positivt på samarbetet, säger Jens Holmqvist VD Boliden Electro AB.

Hållbar utveckling

Vi imponerades av Skanska i Site East projektet, av hur pass seriösa de verkligen är i sitt hållbarhetsarbete, i alla steg, konsekvent, och på alla nivåer. Vi är extremt glada och tacksamma över att få fortsatt förtroende att bidra med vår expertis i deras strävan mot en Miljövänligare produkt och allas vår strävan mot en hållbar värld, säger Holmqvist.

Boliden Electro har under de senaste fem åren lagt stora resurser på produktutveckling och har hela tiden haft hållbarhetsaspekten som bärande del i arbetet. Det tillsammans med framgångsrika nyrekryteringar har vidgat marknaden och bland annat medfört leveranser av Ställverk och Nätstationer med en egenutvecklad Stationskontroll till bland annat Vindkrafts- och Gruvindustrin.

Man menar att Framtiden till betydande del handlar om att kunna producera varor energieffektivt och med minimalt koldioxidutsläpp och att det i sig utgör ett tilltagande konkurrensmedel på en medveten marknad.

Om Boliden Electro

Boliden Electro AB är ett lokalt företag I Elbranschen som arbetar med Elkonstruktion, Elinstallation och har en Tillverkningsverkstad och huvudkontor i Boliden. Sedan årsskiftet 20/21 år har man även verksamhet och kontor i Kiruna och Malå.

Företaget omsätter ca 100 mkr/år och har ett 40-tal anställda och rekryterar för närvarande Elektriker och Automationskonstruktörer.