Nyheter

Teknisk detaljkompetens om process och säkerhet VÄRDESKAPANDE UTAN KOSTNAD

ANNONS

Företagskulturerna idag har en stark tro på system. Men för att nå målen krävs förutom resurser, mycket hög och detaljerad kompetens om processer och säkerhet, något som system och breda projektdirektiv ofta antar finns på plats.

HANSSON & FRIBORG kan bistå beställaren vid processdesign, i samband med nyinvestering, utbyggnad och tillbyggnad, men även under säkerhetsarbete. Vidare kan företaget stödja under tredjepartskontroller och vid installationskontroll samt ta fram funktions- och driftsbeskrivningar. Både Martin Hansson och Andreas Friborg har i olika roller både byggt och kört fabriker, och har mer än 25 års erfarenhet av petrokemisk och kemisk industri, bland annat som processingenjörer och gruppchefer.

– Vi har hög kompetens inom processeffektivitet och säkerhet, berättar Martin Hansson. Som konsulter kan vi leda projekt och säkerhetskampanjer, men arbetar helst med att bistå beställaren, detta mot bakgrund av vår erfarenhet av alla förekommande kemitekniska utrustningar. Hansson & Friborg kan under projektfas ta fram design för all sådan utrustning. Design, mass- och energibalanser samt termodynamiska simuleringar görs med ChemCAD. Diagram för PI&D kan också ingå, liksom flödesscheman. I projektfas kan företaget skapa reglerfilosofier och funktionsbeskrivningar för styrsystem, samt bistå vid framtagning av budget och förfrågningsunderlag. Företagets erfarenhet utgör en omfattande generisk kompetens.

– Vi har sett vad som fungerar och inte fungerar på andra anläggningar. Rent tekniskt fyller vi på med kunskap där projektdirektiven och företagens system kanske är för övergripande och inte räcker till, säger Andreas Friborg. När ”luckor” uppstår och problemlösningar efterfrågas är man snabb att föreslå vinnande koncept. Under vägen letar företaget nämligen upp kostnadsbesparingar som både ökar effektiviteten och hållbarheten i processerna.

Till detta hör också att identifiera flaskhalsar och åtgärda dem. Vid tredjepartskontroller och installationskontroller agerar Hansson & Friborg som tekniskt stöd. Man arbetar också gärna med ”säkerhetskampanjer” mellan de periodiska besiktningarna. HAZOP och LOPA används som verktyg vid riskanalyser. Företaget deltar också i SIL-klassificering.

– Oavsett uppdrag har vi fokus på värdeskapande, det som ger mest för beställaren. Jämfört med de stora konsultföretagen har vi lättare att träda in i beställarens roll och göra det med kort varsel, berättar Martin Hansson. Hansson & Friborg är gärna med tidigt i projekt. Då är det lättast att få med tekniska lösningar som medger ökad produktivitet, effektivitet och se till att säkerhetskraven uppfylls. I längden ger allt detta kostnadsbesparingar.

– I processindustrin används traditionellt kostnadsfaktorer för att räkna ut totalkostnaden för en utrustning, från inköpspriset till det den verkligen kostar att installera för projektet. Vi skulle vilja vända på begreppets användning och i vårt fall tala om en lönsamhetsfaktor, det vill säga vad vinner anläggningen på rätt vald teknisk lösning, föreslagen med vår erfarenhet. Med insatser från oss, vinner beställaren mer än arvodet kostar. Därför talar vi om värdeskapande utan kostnad, avslutar Andreas Friborg.