Nyheter

Nytt kompetenscentrum för biogas

Energimyndigheten har beviljat ansökan om ett nytt kompetenscentrum inom biogasområdet, som bygger vidare på Biogas Research Center som i dag finns vid Linköpings universitet.

Det nya centret kommer heta Biogas Solutions Research Center (BSRC). Syftet med centret är att öka kunskapen om socio-tekniska energisystem som innehåller biogasbaserade lösningar.

Energimyndigheten har beviljat 60 miljoner kronor till BSRC över en femårsperiod, vilket kan förlängas med ytterligare fem år. Kompetenscentrumets totala omsättning blir under perioden runt 190 miljoner kronor. Övrig finansiering kommer från de två ingående universiteten – Linköpings universitet som är värd och Sveriges Lantbruksuniversitet – samt ett femtiotal företag och offentliga organisationer.

– I dessa tider behöver vi lösningar på hållbarhetsproblem som inte innebär problembyten utan som samtidigt bidrar till lösningar inom flera områden. Därför är det viktigt att biogasområdet i dag har fått ett erkännande för sin stora hållbarhetspotential, säger Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och föreståndare för det nya kompetenscentrumet.

Syftet med de kompetenscentrum som Energimyndigheten är med och finansierar är att stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi för att på så sätt bygga upp och tillgängliggöra både kunskap av högsta kvalitet och kompetens för samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Vid Biogas Solutions Research Center kommer kunskap tas fram som ska utveckla biogaslösningar och deras förmåga att möta stora samhällsutmaningar. Såväl biogasproducenter och distributörer som användare och teknikleverantörer ingår i samarbetet. Verksamheten startar efter årsskiftet.

Nuvarande Biogas Research Center startade år 2012 och avslutas i samband med starten av det nya centrumet.

Foto: Malin Hoelstad